Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga: DIALOG ZA DRUŽBENE SPREMEMBE

Vzpostavljen dialog mladih z odločevalci, na nacionalni ravni, je priložnost za krepitev opolnomočenja mladih. Pogovor med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem v sklopu Nacionalne konference bo odlična priložnost za podajanje vaših mnenj, zato prav lepo vabljeni. Mreža MaMa je mrežna nevladna organizacija, ki združuje 46 mladinskih centrov iz vse Slovenije. Bistvo njenega delovanja je v povezovanju, spodbujanju...

Na vsebino

Junaki zaposlovanja oblikovali podobo!

Projekt, ki poteka pod sloganom Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost financira Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) izvajata pa ga v partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za socialo, delo, družino in enake možnosti, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa. V okviru projekta so se že oblikovale CGP podobe, plakati, letaki, ostali promocijski material, čakamo pa še na naš...

Na vsebino

Začeli smo s prvim usposabljanjem ambasadorjev

Danes smo v Celjskem mladinskem centru začeli s prvim usposabljanjem ambasadorjev v okviru projeta pod sloganom Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost, ki bodo pripravili dogodke v Celju in Velenju! Učimo se o tem, kaj so ukrepi Jamstva za mlade, kakšne so potrebe mladih v posameznih lokalnih okoljih ter kako se lotiti organizacije dogodkov. ———- Projekt, ki poteka pod sloganom Junaki zaposlovanja – vrnimo...

Na vsebino

Izvedbeni načrt Jamstva za mlade

SLOVENIJA – Vlada RS je sprejela Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016 – 2020. Ker mladi v Sloveniji pozno vstopajo na trg dela, v ciljno skupino jamstva za mlade v Republiki Sloveniji mlade prištevamo vse osebe, ki še niso dopolnile 30 let. S sprejetjem jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v...

Na vsebino

Danes začenjamo s Klubom MaMa

Danes v eni zimed naših članic – Mladinskem informacijskem-svetovalnem centru INFOPEKA pričenjamo s prvim Klubom MaMa v letu 2016. Zaenkrat se je zbralo okoli 25 predstavnikov in 12 različnih mladinskih centrov, v skladu s potrditvijo pa pričakujemo še priblično 15 dodatnih predstavnikov in 18 dodatnih mladinskih centrov. Pričeli smo s predstavitvijo projektov in aktivnosti Mreže MaMa. Uvodoma smo predstavili prihajajoči projekt...

Na vsebino


Pin It on Pinterest

Mladinska mreža MaMa