Poišči mednarodno pot

Mladinska mreža MaMa je na razpisu E+: Mladi v akciji uspešno pridobila podporna sredstva za izvedbo večstopenjskega projekta, katerega glavni namen je vzpostavitev kvalitetnih mednarodnih partnerskih mrež ter priprava novih skupnih projektov – mladinskih izmenjav.

Prvi korak projekta se odvija v Celjskem mladinskem centru med 31.5.2016 ter 8.6.2016. Na seminarju je zbranih 17 udeležencev iz 17 različnih mladinskih centrov in mladinskih organizacij iz Turčije, Finske, Estonije, Italije in Slovenije. Prvi dnevi so namenjeni spoznavanju organizacij in programa Erasmus+.

Tekom prvega koraka vas bomo ažurno obveščali o dogajanju s foto utrini, izjavami udeležencev in izvajalcev. To je naš prvi prispevek.

Laura Krančan: “Kot skrbnica mladinskih centrov sem vesela, da jim lahko na podlagi opažanj potrebe po večji mednarodni aktivaciji le teh na Mreži MaMa to tudi omogočimo. Od projekta pričakujem razvoj vključenih mladinskih delavcev ter mladinskih centrov, ki so jih na seminar napotili. Pričakujem kreativne ideje, ki bodo mladim omogočile mednarodno mobilnost, medkulturno učenje ter jih spodbujale h krepitvi vseživljenjskih kompetenc. Izbrani udeleženci so odprti in pripravljeni na nova znanja. Kakovostno partnerstvo med mladinskimi organizacijami je ključno za izvedbo dobrih mednarodnih projektov in točno to je tisto, kar želimo vključenim organizacijam dati v sklopu projekta.”

Maret Kalleyarv – Rannu family and youth center; Estonia: “I hope to make some new friends and project partners for upcoming years. With new projects we can give our youngsters new quality of life and a lot of new experiences. And last but not leats, get to know with Slovenia. Its my first time here, but I hope that not the last time.”

Ilrika Orav – Karksi – Nula youth center; Estonia: “I expect more new experience and good memories. New contacts and friends. Erasmus+ partners and new network. This seminar is important step for our youngsters and workers. I am greatful tha t I am involved into this project.”

Se javimo v petek 😉

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!


Pin It on Pinterest

Mladinska mreža MaMa