Kako hitro in učinkoviti odgovoriti na spremembe v delovnem okolju?
Maj31

Kako hitro in učinkoviti odgovoriti na spremembe v delovnem okolju?

V četrtek, 31. maja 2018, je Mreža MaMa izvedla usposabljanje projekta MLADIM v okviru modula: Evalvacija mladinskega dela. Usposabljanje je potekalo v prostorih naše primorske članice, Centru mladih Koper. Delovno okolje se danes spreminja hitreje kot kdajkoli prej, zato se je potrebno vseskozi na novo učiti, kako na spremembe hitro in učinkovito odgovoriti. Udeleženci usposabljanja so pridobili teoretična znanja s področja...

Preberi več
“Volit grem!”
Maj30

“Volit grem!”

V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje. Gre za usposabljanja mladih brezposelnih oseb, ki želijo spoznati načine aktivnega vključevanja v lokalno skupnost, osvojiti socialno mreženje v teoriji in praksi ter preko raznih oblik aktivne participacije izboljšati svoje zaposlitvene možnosti....

Preberi več
Pobude mladih tudi v rokah vseh kandidatnih strank
Maj24

Pobude mladih tudi v rokah vseh kandidatnih strank

Na Mreži Mama smo v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije ob Dnevu Evrope, 9. maja 2018, na zaključni prireditvi »Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga: KOALICIJA MLADIH«, predstavili 72 konkretnih pobud in predlogov za izboljšanje stanja organizirane in neorganizirane mladine v Sloveniji. Ukrepi so nastali na 12 regijskih dogodkih v enoletnem dialogu z mladimi iz vse Slovenije. Nacionalna konferenca je predstavljala tudi...

Preberi več
Mentorstvo pri kariernem načrtovanju z Miranom Moranom
Maj21

Mentorstvo pri kariernem načrtovanju z Miranom Moranom

Razvoj kariere je dejaven proces pridobivanja različnih spretnosti, izkušenj in znanja in vključuje tako formalno, kot neformalno in priložnostno obliko učenja. Verjamemo, da se pedagoški delavci na izobraževalnih ustanovah po Sloveniji po svojih najboljših močeh trudijo pripravljati mlade na izbiro poklica, imajo pa za razvoj kariere mladostnikov velik pomen predvsem nevladne organizacije, ki so mladim blizu. V ta namen Mladinska...

Preberi več
Kako ustrezno oceniti mladinsko delo?
Maj18

Kako ustrezno oceniti mladinsko delo?

V ponedeljek, 15. maja 2018, je Mreža MaMa izvedla usposabljanje projekta MLADIM v okviru modula: Vrednotenje mladinskega dela. Tokrat smo se srečali v prostorih naše članice, Celjskem mladinskem centru. Usposabljanje je potekalo pod vostvom izkušene mladinske delavke Karmen Murn. V prvem delu usposabljanja so se udeleženci spoznali z osnovami vrednotenja, z načini merjenja učinkov mladinskega dela na posameznikih in organizaciji,...

Preberi več
Predvolilna soočenja: Mladinska politika
Maj15

Predvolilna soočenja: Mladinska politika

V torek, 15.5. in četrtek, 17.5.2018, Mladinska postaja Moste organizira predvolilni soočenji s poudakom na aktualnih temah za mlade. Pobude s strani mladih, ki smo jih zbrali v okviru projekta Koalicija mladih, bo v četrtek, 17.5., predstavila tudi Mreža MaMa. Mladi bodo lahko političnim strankam zastavili svoja vprašanja, ki se dotikajo področja stanovanjske problematike, financiranja mladinskih centrov, kontracepcije, UTD,...

Preberi več
Youth Coalition tokrat v Ljubljani
Maj15

Youth Coalition tokrat v Ljubljani

Mreža MaMa je v okviru projekta Youth Coalition: West Balkan Window organizirala Zaključno konferenco, ki je potekala od srede, 8.5. do petka 11.5.2018, v Ljubljani. Projekt Youth Coalition je bil namenjen krepitvi lokalnih skupnosti in prenosu dobrih praks. Mreža MaMa  že več let uspešno izvaja strukturiran dialog – dialog med mladimi in odločevalci tako na lokalni, nacionalni, kot tudi evropski ravni, ki ga v Bosni in Hercegovini...

Preberi več
Nič o nas brez nas!
Maj14

Nič o nas brez nas!

Socialna izključenost in vključenost sta dandanes še posebej odmevni temi sodobne družbe. Dejavniki, ki mladim otežujejo  vključevanje v družbo in njihovo aktivno participacijo so: socialne ovire, ekonomske ovire, invalidnost, učne težave, kulturne razlike, zdravstvene težave, geografske ovire. Posledica socialne izključenosti pri posamezniku je preprečeno polno sodelovanje v gospodarskem, družbenem in političnem življenju družbe, v...

Preberi več
Ali veš, kje in kako lahko glasuješ?
Maj11

Ali veš, kje in kako lahko glasuješ?

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predstavitev alternativnih načinov in alternativnih terminov, ki so na voljo mladim ob glasovanju na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor v nedeljo, 3. junija 2018. Satistika kaže, da mladi med 18. in 30. letom ne hodijo na volišča. Zakaj?     Ker je to ravno tista nedelja, ko vas ne bo doma? Če se v nedeljo ne boste mogli udeležiti volitev imate na voljo  več alternativnih možnosti,...

Preberi več
Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju
Maj11

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Ekipi Mreže MaMa sta se preko javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, v letu 2018 pridružila dva nova sodelavca! O javnem razpisu Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev mladih, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih od 15...

Preberi več
Mladinska mreža MaMa