Izvirnost uporabe fotografije

V okviru projekta MLADIM smo v letošnjem letu pričeli z izvajanjem usposabljanj na delavnicah s področja kulturnega izražanja, ki nosijo krovno ime: Mladinski delavec kot mentor in inštruktor mladim glasbenim skupinam. Program je namenjen mladinskim delavcem prostovoljcem in mladim aktivnim iskalcem zaposlitve, ki jih zanima vključitev v mladinsko delo. Namen usposabljanja je omogočiti mladim glasbenim skupinam in posameznikom kreativno izražanje in njihovo predstavitev, ki na dolgi rok pomeni tudi zvišano aktivno participacijo ter dvig zaposlitvenih možnosti.

V Mladinskem centru Sotočje v Medvodah nas je pričakal Rok Tomšič, ki je že od samega začetka pa do izvedbe pokazal najbolj profesionalen odnos s hitro odzivnostjo in pripravljenostjo na sodelovanje. Rok zelo dobro razume delovanje glasbene skupine in njihove potrebe po izražanju. K sodelovanju je povabil skupini Pyroxene in Wet Casette, od katerih so se druge delavnice udeležili le člani skupine Pyroxene. Na tokratni delavnici se je mlada glasbena skupina seznanila z organiziranostjo nalog in pravilno razporeditvijo del v delovanju glasbene skupine, z vrstami in izvirnostjo uporabe fotografij, ter različnimi oblikami socialnih omrežij in njihovo uporabo. Skupini je bila dana domača naloga; priprava nove fotografije do naslednje delavnice.

Jože Habula, izvajalec delavnice: ”V Medvodah je MC Sotočje klub, ki ima dolgo tradicijo. Mc Sotočje ponuja moderno opremljen prostor c celotno opremo, potrebno za izvedbo delavnic, usposabljanj, ter različnih drugih dogodkov. Predstavnik MC Sotočje, je pripravil vse potrebno za dober potek usposabljanja. Povabil je glasbeni skupini Pyroxene in Wet Cassete. Usposabljanja se je udeležila le skupina Pyroxene, ki s svojo zagnanostjo in predanostjo dokazuje, da so udeleženci usposabljanj, člani skupine, pripravljen doseči zastavljeni cilj. Sami so ravno v fazi, kjer so zaključili s svojim lastnim izdelkom, zato je področje fotografije, ter poznavanje namena uporabe socialnih omrežij zelo pomembno pri njegovi predstavitvi.”

Kristjan (24); “Usposabljanje mladih glasbenih skupin, se mi zdi odlična ideja za mlade nadobudne bende. Že prvič smo obdelali vse pomembne točke procesov, katere mora glasbena skupina narediti za uspešno delovanje. Danes smo ponovili pridobljeno znanje in ga nadgradili. Zelo mi je všeč osebni pristop, kateri se loti aktualnih problemov skupin.”

Jan (23); “Delavnica je bila zelo poučna in uporabna. Ugotovil sem, kako pomembna je diskusija z zunanjimi opazovalci, kar se tiče fotografij, video spotov in ostalih izdelkov. O tem, kar jih pritegne, kaj ne in na kaj je pri tem potrebno pazit. Uspešna delavnica, zanimiva izkušnja in upam na več takih usposabljanj/delavnic.”

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa