O mladih in EU na največjem mladinskem soočenju “Tvoja odločitEU”

V ponedeljek, 13. maja 2019, je v dvorani ljubljanskega Kina Komuna, potekalo največje mladinsko soočenje kandidatov in kandidatk za poslance in poslanke v Evropskem parlamentu, z naslovom Tvoja OdločitEU! Pri organizaciji soočenja je sodelovala tudi Mreža MaMa, skupaj z Inštitutom za politični menedžment, Mladinskim svetom Slovenije, Dijaško organizacijo Slovenije, Študentsko organizacijo Slovenije in Evropsko mladinsko kartico.

Ker nas do volitev ločita le še slaba dva tedna, smo v mladinskem dialogu tokrat soočili 14 kandidatov in kandidatk, ki kandidirajo na tokratnih volitvah, mladi pa so lahko prisluhnili njihovim predstavitvam in predlogom za izboljšanje položaja mladih v Evropi.

V prvem delu srečanja so se vsi kandidati predstavili in našteli prednostna področja, ki jih bodo njihove stranke naslovile v svojih programih. Soočenje je bilo v nadaljevanju sestavljeno iz treh vsebinskih sklopov. Prvi se je nanašal na socialno varnost mladih v Evropski uniji. Spremembe na trgu dela, porast digitalizacije in prekarizacije trga dela gotovo prinašajo nove izzive, s katerimi se soočajo mladi na poti v odraslost. Ker je ukrepanje na evropski ravni na tem področju ključnega pomena, smo kandidate povprašali po konkretnih predlogih in ukrepih za boljše pogoje mladih na trgu dela. Mojca Erjavec (NSi) je najprej izpostavila zaskrbljujoče trende na področju izseljevanja mladih, t.i. bega možganov. Pravi, da moramo “znanje dobiti nazaj, da lahko Slovenijo peljemo naprej”, pri čemer izhaja iz svoje lastne izkušnje študija v tujini. S tem se je strinjala tudi Anica Bidar (Zedinjena Slovenija), ki pravi, da “moramo najprej in v prvi vrsti zaščititi domače delavce in poskrbeti za domači rod.” Ideje, ki so jih izpostavili kandidati, so se med drugim nanašale tudi na omejitev in prepoved agencijskega dela. Za zmanjšanje prekarnega dela mladih bi bilo po mnenju Gregorja Periča (SMC) potrebno poenotenje zakonodaje na evropski ravni, po besedah Ane Štromajer (Levica) pa tudi sprejem EU listine socialnih pravic, ki bi določala minimalne standarde na področju zaposlovanja. “Trenutna politika ni politika mladih.” je v nadaljevanju opozorila Urška Zgojznik (Povežimo se), ki pozitivne ukrepe vidi predvsem v odpiranju t.i. zelenih delovnih mest.

Drugi vsebinski sklop je bila okoljska problematika, ki je v luči nedavnih podnebnih štrajkov nedvomno tema, ki je mladim blizu. Politika Evropske unije je na tem področju sicer napredna, a še vedno ne dovolj. Po mnenju Gorazda Pretnarja (Zeleni Slovenije) bi moralo naše gospodarstvo postati bolj samooskrbno in s tem okolju bolj prijazno. Irena Joveva (LMŠ) je izpostavila, da podnebne spremembe niso le problem Evrope, temveč problem vsega sveta – okolje ne pozna državnih meja. Pri ukrepanju na tem področju bo potrebna bolj proaktivna Evropa, ki bo v prihodnje več naredila na tem področju. Tanja Fajon (SD), aktualna poslanka v Evropskem parlamentu, se ni strinjala s tem, da je do sedaj Evropa premalo naredila na okoljski problematiki, Urška Zgojznik (Povežimo se) pa vidi pomemben korak k reševanju problematike v regulativah na področju krožnega gospodarstva, saj “planet, kakršnega poznamo, ne bo več tak za mlade generacije.” Pomembna ugotovitev, do katere smo prišli je tudi ta, da se bomo morali v prihodnje vprašati, kako lahko kot posamezniki prispevamo k bolj učinkovitemu in okolju prijaznemu planetu.

V sledečem tretjem tematskem sklopu smo kandidate in kandidatke pozvali, da se opredelijo do različnih scenarijev prihodnosti Evropske unije v strukturnem smislu, ki so določeni v Beli knjigi o prihodnosti Evropske unije. Tukaj so bila mnenja deljena. Nekateri kandidati se bolj zavzemajo za federativno ureditev unije in nacionalno suverenost posameznih članic unije, drugi pa za večje povezovanje unije in držav članic. “Več moramo storiti skupaj. Razvijati fiskalno in socialno unijo.” je na primer izpostavil Gregor Perič (SMC).

V nadaljevanju so se kandidati in kandidatke z Da/Ne odgovori morali opredeliti do različnih tem, na primer: uvedba digitalnega davka, legalizacija konoplje, ukinitev neplačanih pripravništev, e-volitve, migrantske politike, avtorske pravice, sklepni del dogodka pa so bila vprašanja s strani mladih, ki so se nanašala na teme okolja, uvedbe 6-urnega delovnika in e-volitev.

Dogodek mladinskega dialoga smo uspešno pripeljali h koncu, prepričani pa smo, da bo novo pridobljeno znanje o kandidatih in kandidatkah marsikomu olajšalo odločitev na volitvah, 26. maja. Se vidimo na volišču!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa