Usposabljanje “Vrednotenje mladinskega dela” v Slovenj Gradcu

V četrtek, 5. julija 2018, je v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec potekalo usposabljanje Vrednotenje mladinskega dela v okviru projekta MLADIM.

V prvem delu usposabljanja so udeleženci spoznali na kakšne načine merimo učinke mladinskega dela na posameznikih in organizacijah ter osnove vrednotenja, kjer so izvedeli, katera področja mladinskega dela sploh vrednotimo, kako določimo kazalnike uspešnosti glede na projekt in programe, ki jih izvajamo. Teoretično znanje so udeleženci podkrepili tudi s praktičnem primerom, kjer so skupaj ugotavljali kako določimo kazalnike uspešnosti za določeno aktivnost in projekt, ki ga izvajamo.

Drugi del usposabljanja pa je bil namenjen osnovam projektnega menedžmenta in spoznavanju kazalnikov, s katerimi merimo vidnost organizacije v lokalnem okolju.

Na lastnem primeru iz lokalnega okolja so udeleženci oblikovali namen, cilje, aktivnosti in kazalnike projekta ter iz kazalnikov izpeljali še učinke.

Urban Krevl, mladinski delavec: “Na usposabljanju so se udeleženci spoznali, katere kazalnike uspešnosti je smiselno spremljati na projektih in katere na programih ter kako kazalnike uspešnosti ustrezno interpretirati in jih predelati v učinke. Vem, da bodo lahko udeleženci to prenesli v svoje vsakodnevno delo in jim bo pridobljeno znanje koristilo pri le tem.”

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa