Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Zavod Mreža MaMa

Ime projekta: “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Zavod Mreža MaMa”

Obdobje izvajanja projekta: 1. 6. 2025–31. 12. 2026

Kratek opis projekta:

V projektu bomo pripravili in izvedi 20 usposabljanj za vsaj 200 mladih, starih med 15 in 29 let z namenom ozaveščanja in opolnomočenja mladih o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic. Prav tako bomo mladim nudili svetovalno pomoč in podporo ter izvajali podporne aktivnosti projekta. Z vključitvijo v projektu mladi ozavestijo elemente in učinke prekarnosti, definirajo/vzpostavijo lasten odnos do prekarnosti, ga ocenijo in vrednotijo. Mladi prav tako ozavestijo stanje na trgu dela v Sloveniji.

Vse aktivnosti bodo za udeležene brezplačne. 

Vrednost naložbe: 97.060,40 €, od tega znaša finančna podpora Evropske unije 34.824,16 €;

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa