Zaključek druge etape projekta »MINVOS – Znanje za vse«

Projekt »MINVOS – Znanje za vse« je po 19-ih mesecih aktivnega prizadevanja prispel do zaključka drugega dela. Kot konzorcijski partner smo veseli in zadovoljni, da smo skupaj z ostalimi partnerji s projektom dosegli pričakovanja in zadane cilje ter dokazali, da »Znanje krepi in povezuje«.

Skozi projekt smo uspešno povezali nevladni sektor s področja izobraževanja in usposabljanja, pripomogli k trajnostni okrepitvi sektorja ter uspešno vodili konstruktivni civilni dialog. Nekaj naših aktivnosti, ki smo jih uspešno zaključili: povezovanje NVO sektorja – 178 članic mreže MINVOS, vplivanje na javno politiko na področju izobraževanja, akcije za ozaveščanje javne uprave o vlogi NVO-jev, izvedba svetovanj za izobraževalne NVO-je, 14 strokovnih usposabljanj, organizacija posvetov, letnih srečanj članic, izveden natečaj Ambasador ZNANJA, povezovalna srečanja z drugimi Evropskimi NVO-ji ter še veliko več.

Projekt »MINVOS – Znanje za vse« se loteva potreb izobraževalnih NVO in državne pereče problematike:

1. Slabega zaupanja v NVO s področja izobraževanja in usposabljanja ter slabega prepoznavanja potencialov NVO pri razvoju družbe,

2. šibkega kadrovskega in finančnega potenciala NVO,

3. neurejenega priznavanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v NVO,

4. pomanjkanje inovativnosti in podjetniških pobud NVO,

5. nezadostne uporabe sodobnih IKT metod v izobraževanju in

6. prenizka raven vključevanja v oblikovanje politik.

Vključeni v projekt se zavedamo, da je »v znanju in povezovanju prihodnost«. Dosežki mreže MINVOS so hkrati dosežki celotnega NVO sektorja, zato bomo tudi v naslednjih mesecih strmeli po dodatnem povezovanju NVO sektorja v Sloveniji in širše.

Nosilka projekta je EIC Univerzum Minerva Maribor, ostali konzorcijski partnerji so še Zavod Zlata Leta, Zavod Nefiks, Društvo študentov invalidov Slovenije in Primorsko svetovalno središče Koper.

Projekt »MINVOS -znanje za vse « delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.«

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa