EVS v MC Brežice

V okviru obeležbe 20 let EVS v Sloveniji smo se v sodelovanju z ekipo portala mlad.si odločili, da bomo izkoristilo priložnost in oblikovalo platformo, namenjeno predstavitvi EVS izkušenj nekaterih članic Mreže MaMa. Tokrat je na vrsti MC Brežice.

Mladinski center Brežice daje velik poudarek pri svojem programu daje mednarodnim projektom, s pomočjo katerih želimo promovirati ustvarjalnosti, inovativnost in aktiven načina življenja med mladimi.

Mladinski center Brežice se je začel vključevati v programe mednarodne mobilnosti za mlade (leta 2000), v sklopu programa Mladina, kasneje Mladi v akciji in Erasmus+, predvsem v programe mladinske izmenjave in evropsko prostovoljno službo (EVS). V evropski prostovoljni službi vidimo možnost velikega razvoja mladega posameznika kot tudi organizacij vključenih v projekt. Hkrati pa se je izkazalo, da imajo tovrstni projekti tudi velik vpliv na lokalno okolje, predvsem na mlade, ki se jim poveča interes za programe mobilnosti, aktivno participacijo ter na izvedbo projektov, ki so koristni tako samim mladim kot lokalni skupnosti, in hkrati povečujejo zavedanje o drugih kulturah, in večajo strpnost med narodi.

Zaradi visoke stropnje aktivne participacije naših prostovoljcev v lokalnem okolju, je bil naš projekt Get creACTIVE pred leti tudi izbran za primer dobre prakse s področja participacije in aktivnega vključevanja in povezovanja prostovoljke v lokalno okolje.

EVS projekti, ki jih izvajamo v Brežicah so za našo lokalno okolje zelo pomembni, saj prinašajo v naš majhen kraj in organizacijo svežino, nove pristope in nove ideje.

Do sedaj smo v Brežicah gostili, v sklopu EVS programa, že več kot 30 prostovoljcev iz vse Evrope, kot gostiteljska organizacija pa smo v tujino poslali nekaj več kot 10 mladih.

V mladinskem centru Brežice EVS prostovoljce večinoma vključujemo v aktivnosti z in za mlade ter otroke, v aktivnosti na različnih področjih, kot so neformalno izobraževanje, multimedija, informiranje in razvijanje lastnih projektov.

Zakaj sodelujemo v EVS programu?

Z EVS projekti želimo mlade v lokalnem in širšem okolju spodbujati k aktivni participaciji, razumevanju medkulturne razsežnosti, jim omogočiti razvoj učnih in osebnostih kompetenc. Prav tako pa želimo v organizacijo prinesti nove sveže ideje in z gostiteljstvom EVS prostovoljcev prispevati dodano vrednost našem programu in lokalnemu okolju, predvsem lokalni mladimi, in s tem tudi promovirati EVS program med mladimi iz lokalnega okolja.

Kaj EVS prostovoljcu omogoča delo v mladinskem centru?

Izkušnje kažejo, da prostovoljci dobijo odličen vpogled v mladinsko delo, v neformalnem vzdušju izražajo svojo kreativnost; na ta način postanejo bolj samozavestni, pridobivajo pomembne izkušnje in nova raznolika znanja, ki dvigujejo njihovo samozavest ter vplivajo na njihovo osebnostno rast, tako na osebnem kot profesionalnem področju.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!

Mladinska mreža MaMa