Strategija razvoja Mreže MaMa

OBDOBJE: 2022 – 2027

Strategija razvoja Mreže MaMa je krovni dokument Mreže MaMa – nevladne, mrežne organizacije mladinskih centrov iz Slovenije. Gre za skupen strateški dokument, Mreže MaMa kot krovne organizacije mladinskih centrov in njenih članic, mladinskih centrov. V Ospredje postavlja krepitev notranje moči članic in s tem pozcioniranje Mreže MaMa kot nevladne organizacije, ki podpira in zagovarja interese mladinskih centrov in skrbi za razvoj mladinskega dela. Strategija temelji na dveh horizontalnih temah in sicer zagovorništva in zagovarjanja interesov mladinskih centrov in prepoznavnosti mladinskih centrov in mladinskega dela skozi informiranje in komuniciranje. Ostali dve prioritetni strategije temi sta povezani s kakovostjo mladinskega dela in trajnostnim delovanjem ter razvojem zmogljivosti članic – mladinskih centrov.

Strategija odgovarja na potrebe razvoja Mreže MaMa in mladinskih centrov, ki so svojimi izkušnjami in znanjem ter delom v lokalni skupnosti tvorijo trdno mrežo – Mrežo MaMa.

Strategija bo usmerjala delovanje Mreže MaMa in njenih članic v obdobju 2022 – 2027.

Strategija razvoja Mreže MaMa 2022-2027

————————————————————————-

Strateški dokumenti na področju mladinskega dela:

Strateški načrt Evropske Agende za mladinsko delo v Sloveniji

Mladinska mreža MaMa