Zavod Mladinska mreža MaMa

Mladinska mreža MaMa združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je nevladna organizacija, organizirana kot zasebni zavod. Njena največja prednost je ta, da je mrežna organizacija.

 

Število članic Mreže MaMa: 50

“Razišči mrežo“

O zavodu

Mladinska mreža MaMa je nacionalna mrežna organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je nevladna organizacija, organizirana kot zasebni zavod.

Mreža MaMa je ​​bila kot neformalna mreža ustanovljena leta 2001 na pobudo mladinskih centrov in tako predstavlja odgovor na potrebe mladinskih centrov po povezovanju. Njen glavni namen je povezati mladinske centre in zastopati njihove interese v odnosu do vladnega sektorja, odločevalcev in drugih deležnikov. Redno sodeluje z lokalnimi in nacionalnimi deležniki, da bi oblikovala ukrepe in politike, ki bi izboljšali položaj mladih v družbi.

Mreža MaMa s svojim delovanjem:

 • Povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji;
 • Zastopa skupne interese svojih članic v odnosu do različnih deležnikov;
 • Redno obvešča članice in drugo zainteresirano javnost o vseh dejavnostih v zvezi z mladino in mladinskim delom;
 • Organizira redna srečanja in spodbuja komunikacijo med članicami;
 • Nudi strokovno pomoč članicam;
 • Nudi neformalno izobraževanje za mlade in mladinske delavce;
 • Spodbuja ustvarjalne aktivnosti in aktivno participacijo mladih;
 • Z izvajanjem različnih nacionalnih in mednarodnih projektov krepi mladinske centre in mladinsko delo na lokalni ravni.

Mladinska mreža MaMa s svojimi aktivnostmi spodbuja aktivno participacijo mladih, poudarja načela strpnosti, sodelovanja in hkrati krepi družbeno odgovornost med člani Kluba MaMa in širšo javnostjo.

Leta 2020 je praznovala 15-letnico svojega obstoja in ob tej priložnosti s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Urada RS za mladino prejela državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Poslanstvo Mreže MaMa

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Vizija Mreže MaMa

Mladinska mreža MaMa je vključujoča nacionalna mrežna organizacija akterjev mladinskega dela v Sloveniji in skrbi ter zagovarja interese in potrebe mladinskih centrov po Sloveniji. Je učeča se organizacija, ki s profesionalnim pristopom do dela ter družbeno odgovornostjo in proaktivnim delovanjem usmerjenim v vsebino, prispeva k razvoju celotne skupnosti, še posebej za mladega človeka.

Vrednote Mreže MaMa

 • mladost
 • strokovno znanje
 • zaupanje
 • poštenost
 • motivacija
 • spoštovanje

 Dolgoročni cilji

Mladinski centri kot odgovor na izzive države

Sinergičnost učinkov delovanja mladinskih centrov prispeva k razvoju lokalnih skupnosti, regij in države.

Izvajanje aktivnosti:

 • priprave na in črpanja sredstev v okviru finančne perspektive 2014 – 2020;
 • iskanja priložnosti delovanja mladinskih centrov izven področja (ozke definicije) mladinskega dela.

Mladinska mreža MaMa – mrežna organizacija mladinskih centrov, zagovornik interesov mladinskih centrov

Krepiti mrežno organizacijo mladinskih centrov z namenom nadaljnje finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže.

Izvajanje aktivnosti

 • zagotavljanje stabilnosti in neodvisnosti preko tro-stebrnega financiranja mreže;
 • večanje profesionalnosti delovanja mreže.

Svet Zavoda Mreže MaMa:

 • Borut Pelko
 • Neža Pavlič Brečko
 • Sonja Majcen
 • Rok Kosec
 • Marko Pavlovič
 • Nastja Volovec
 • Katja Rakovec
 • Miha Satler
 • Jerneja Šegatin

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo je 30%.

Aktivnosti Mreže MaMa omogočajo: naše prostovoljno delo, organizacije članice Mreže MaMa, Zavod RS za zaposlovanje, Urad RS za mladino, NA Movit program Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, Evropska komisija, Evropski parlament, Mestna občina Ljubljana v okviru mreže KROJ

 
 

Zadnja letna poročila in LDN:

Mladinska mreža MaMa