Zavod Mladinska mreža MaMa

Mladinska mreža MaMa združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je nevladna organizacija, organizirana kot zasebni zavod. Njena največja prednost je ta, da je mrežna organizacija.

 

Število članic Mreže MaMa:

 

50

Razišči mrežo

O zavodu

Poslanstvo Mreže MaMa

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Vizija Mreže MaMa

Mladinska mreža MaMa je vključujoča nacionalna mrežna organizacija akterjev mladinskega dela v Sloveniji in skrbi ter zagovarja interese in potrebe mladinskih centrov po Sloveniji. Je učeča se organizacija, ki s profesionalnim pristopom do dela ter družbeno odgovornostjo in proaktivnim delovanjem usmerjenim v vsebino, prispeva k razvoju celotne skupnosti, še posebej za mladega človeka.

Vrednote Mreže MaMa

  • mladost
  • strokovno znanje
  • zaupanje
  • poštenost
  • motivacija
  • spoštovanje

 Dolgoročni cilji

Mladinski centri kot odgovor na izzive države

Sinergičnost učinkov delovanja mladinskih centrov prispeva k razvoju lokalnih skupnosti, regij in države.

Izvajanje aktivnosti:

  • priprave na in črpanja sredstev v okviru finančne perspektive 2014 – 2020;
  • iskanja priložnosti delovanja mladinskih centrov izven področja (ozke definicije) mladinskega dela.

Mladinska mreža MaMa – mrežna organizacija mladinskih centrov, zagovornik interesov mladinskih centrov

Krepiti mrežno organizacijo mladinskih centrov z namenom nadaljnje finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže.

Izvajanje aktivnosti

  • zagotavljanje stabilnosti in neodvisnosti preko tro-stebrnega financiranja mreže;
  • večanje profesionalnosti delovanja mreže.

Aktivnosti Mreže MaMa omogočajo: naše prostovoljno delo, organizacije članice Mreže MaMa, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad, Zavod RS za zaposlovanje, Urad RS za mladino, MOVIT NA MLADINA, Evropska komisija – Rights, Equality and Citizenship (REC).

Zadnja letna poročila in LDN:


Mladinska mreža MaMa