Poslovnik

Poslovnik kakovosti Mreža MaMa je dokument, ki predstavlja organizacijo, njeno ureditev in procese. Gre za ureditev in postavitev pravil organizacije, ki določajo najprimernejše procese delovanja, za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev in zasledovanje vizije ter upravičevanje poslanstva organizacije.

Organigram mreze mama.pdf

Poslovnik Mreže MaMa, posodobljen 26. 4. 2022. 

 

Mreža MaMa je ponosni lastnik standarda kakovosti NVO, ki temelji na standardu ISO 9001, ob tem pa poudarja elemente kakovosti, ki so za nevladne organizacije še posebej pomembni.

Mladinska mreža MaMa