Članice

56 članic!

Mreža MaMa trenutno vključuje 56 članic, ki imajo status mladinskega centra oziroma opravljajo dejavnosti mladinskega centra. Organizacija je nastala iz potreb lokalnih organizacij takorekoč od spodaj navzgor in od samega začetka deluje kot mrežna organizacija.

Izkušnje iz lokalnih okolij  in vse večji interes organizacij, ki niso mladinski centri, da se včlanijo v mrežo – so nam podali izziv in potrebo, da se mladinske organizacije in organizacije za mlade povežejo v krepak mladinski sektor. S tem namenom so nastali mnogi projekti za naše članice, ki so naš največji kapital in odličen partner pri izvajanju različnih projektov na terenu.

“Zakaj članstvo?

Kaj je mladinski center ali organizacija, ki opravlja dejavnosti mladinskega centra?

Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih ter tako prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in ustvarja avtonomni mladinski prostor.

Mladinski center je prostor, kjer mladim nudi kvalitetno preživljanje prostega časa in priložnosti za neformalno učenje ter je za mladega vmesni prostor za njegov osebnostni razvoj in rast ter pridobivanje izkušenj, ki mu jih formalno izobraževanje ne ponuja.

Mladinska mreža MaMa