Priporočila za pripravo osebne zbirne mape za NPK Mladinski delavec_ka
Feb01

Priporočila za pripravo osebne zbirne mape za NPK Mladinski delavec_ka

Leto 2016 je pomenilo pomembno prelomnico za mladinski sektor. Decembra tega leta je namreč Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje sprejel Poklicni standard (PS) za mladinskega delavca/mladinsko delavko, junija 2017 pa je dokončno potrdil tudi Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti (KSZS) za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Mladinski delavec/Mladinska delavka. V obeh dokumentih so...

Na vsebino
Pogovor z Zagovornikom načela enakosti
Jan29

Pogovor z Zagovornikom načela enakosti

Pred dvema letoma je bila tudi v Sloveniji uzakonjena institucija Zagovornika načela enakosti, ki predstavlja neodvisen in samostojen državni organ za varstvo pred diskriminacijo. V njej naj bi spodbujali enakopravnost, spremljali spoštovanje načela enakosti, preprečevali diskriminacijo in zagotavljali podporo ter svetovanje tistim, ki so bili izpostavljeni diskriminaciji. Zagovornik načela enakosti tudi obravnava prijave zaradi...

Na vsebino
V Mozirju so učenci sodelovali na eko delavnici
Jan28
Na vsebino
Erasmus+ dosegel rekordne številke
Jan25

Erasmus+ dosegel rekordne številke

Program mobilnosti Erasmus+ gotovo poznamo vsi, ki smo na kakršenkoli način povezani z mladimi. Po navedbah letnega poročila o programu Erasmus+, ki ga je izdala Evropska komisija, je program ponovno dosegel rekordne številke. Letno poročilo za leto 2017 namreč kaže, da je udeležencev več kot kadarkoli prej, število podprtih projektov raste, sam program pa postaja vse bolj vključujoč in mednaroden. Leta 2017 je EU v program vložila...

Na vsebino
Delovna skupina projekta “Vsi smo EU”
Jan24

Delovna skupina projekta “Vsi smo EU”

Mreža MaMa je bila uspešna na prijavi v program Erasmus+, KU3 – Podpora za reformo politik: Dialog mladih, s projektom “Vsi smo EU”. Gre za projekt strukturiranega dialoga (mladinskega dialoga EU), ki se v luči prihajajočih volitev v Evropski parlament osredotoča na ozaveščanje o ukrepih in aktivnostih Evropskega parlamenta in Evropske komisije, o pomenu udeležbe mladih na volitvah, hkrati pa bo skozi različne aktivnosti...

Na vsebino

Mladinska mreža MaMa

Pin It on Pinterest