Logbook

Mreža MaMa je v letu 2018 pričela z izvajanjem pilotnega projekta Logbook. Gre za sistem, ki mladinskim delavcem omogoča dokumentiranje in spremljanje učinkov mladinskega dela.

Ideja o uvedbi sistema v Slovenijo se je začela na študijskem obisku na Švedskem, ko so predstavniki občin in različnih organizacij v mladinskem sektorju ugotovili, da sistem odgovarja tudi na izzive mladinskega dela v Sloveniji. V Slovenijo bomo sistem implementirali na pobudo treh občin – mestni občini Ljubljana in Novo mesto ter občina Brežice, ki so za koordinatorja projekta izbrale Mrežo MaMa. Implementacija poteka v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Platformo Logbook je razvila mreža KEKS, ki na Švedskem skrbi za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela. Mrežo KEKS sestavlja 43 lokalnih (občinskih) oddelkov za mladinsko delo in okoli 250 mladinskih centrov. Da bi čim bolj učinkovito zagotavljali kvaliteto mladinskega dela, so razvili model, ki mladinskim delavcem nudi podporo pri oblikovanju ciljev in evalvacijo njihovega dela.

Sistem Logbook predvideva aktivno participacijo mladih in temelji na različnih orodjih za evalvacijo dela, ki ga mladinski delavci opravijo v mladinskih centrih. S pomočjo različnih evalvacijskih vprašalnikov se oblikujejo kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča tudi vrednotenje napredka in razvoja posameznega mladinskega centra. Mladinskim delavcem omogoča redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in obiskovalcih mladinskega centra, dodana vrednost sistema pa so prej omenjena orodja za evalvacijo mladinskega dela, s katerimi mladinski delavci s strani mladih pridobijo povratno informacijo o svojem delu. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija in postaja bolj kakovostno.

Ekipa Mreže MaMa je v letu 2018 sistem prevedla v slovenščino, v vseh sodelujočih mladinskih centrih izvedla letni evalvacijski vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra in v decembru izpeljala tudi terenske obiske vseh vključenih organizacij z namenom nudenja podpore pri uporabi in implementaciji sistema v lokalna okolja.

 

Pilotni projekt bo v teku celotno leto 2019. Cilj je, da mladinski centri v tem obdobju dodobra spoznajo sistem in redno vnašajo svoje aktivnosti. Mreža MaMa bo pri tem skrbela za tehnično in vsebinsko podporo mladinskim delavcem in občinam, z namenom poenotenega vnašanja in zagotavljanja kredibilnosti podatkov, s tem pa tudi večanja kakovosti mladinskega dela v Sloveniji. Kot koordinacijska organizacija bo vzdrževala redno komunikacijo z mrežo KEKS, pripravljala vmesna poročila in analize ter organizirala redna evalvacijska srečanja z uporabniki Logbook-a v Sloveniji.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!

Mladinska mreža MaMa