Nadaljevaje s projekti v 2018

Ljubljana, 28.12.2107 – Leto 2017 smo na Mreži MaMa skupaj z mladinskimi centri dobro zaključili in v leto 2018 vstopamo s projekti, ki smo jih pridobili in že pričeli izvajati v letu 2017. To je za nevladno organizacijo, ki nima rednega financiranja zelo spodbudno, saj na takšen način dosežemo nemoteno delovanje organizacije in njeno večjo vsebinsko in finančno stabilnost.

Tako smo v letu 2017 pridobili dva nova projekta, ki ga podpira Erasmus + Mladi v akciji. Gre za projekt strateškega partnerstva pod naslovom Socialno vključevanje mladih v mladinskih centrih in smo ga na uvodnem srečanju skupaj s partnerji pričeli izvajati ter naredili načrte za naprej. Prav tako smo pridobili projekt strukturiranega dialoga Koalicija mladih, ki je že v polnem teku in smo v sklopu projekta izpeljali kar nekaj usposabljanj na temo promocije in oblikovanja kampanje, v letu 2018 pa nas čaka 12 regijskih srečanj in zaključna konferenca z odločevalci. Razveselila  nas je tudi novica iz Bruslja o pridobljenem projektu v sklopu programa Erasmus + Western Balkan Window – Koalicija mladih, ki ga bomo v letu 2018 izvajali skupaj s partnerji iz Srbije in Bosne in Hercegovine ter jim prikazali prednosti strukturiranega dialoga in pomen aktivnega državljanstva in komuniciranja.

V že znanem ESS projektu Aktivnega državljanstva za večjo zaposljivost mladih – MLADIM, pa smo v letu 2017 izvedli kar 25 usposabljanj in vključili 236 mladih ter realizirali 18 zaposlitev v mladinskih centrih, v letu 2018 pa nas čaka še 19 usposabljanj, vzpostavitev novih produktov, realizacija novih zaposlitev in zaključna konferenca. Prav tako pa bomo v letu 2018 nadaljevali s partnerskim sodelovanjem z Zavodom Vozim in družbo Zeos, s katerima skupaj informiramo, obveščamo in ozaveščamo mlade o pomenu varnosti v prometu in varovanju okolja. S tem skupaj skrbimo za aktivno državljanstvo mladih, na področjih, kamor včasih mladinski sektor ne posega.

Za lažji pregled aktivnosti smo pripravili načrt aktivnosti od januarja in junija 2018 in vsekakor bo prva polovica leta 2018 zelo pestra in zanimiva za Mrežo MaMa in mladinske centre. Ob vseh aktivnostih pa nas čaka tudi več zagovorniških akcij kot so sodelovanje z Zavodom IPF, SAZAS, sprememba Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, delovanje Sveta Vlade RS za mladino, delovanje v delovni skupini Jamstva za mlade in mreženje s sorodnimi organizacijami, s katerimi sooblikujemo mladinski sektor. Prepričani pa smo, da bomo v prvi polovici leta 2018 podelili prvi NPK mladinski delavec delavka.

NAČRT AKTIVNOSTI JANUAR-JUNIJ 2018 

V nadaljevanju si preberete podrobnejši opis aktivnosti, ki jih bomo na Mreži MaMa skupaj z mladinskimi centri,  izvedli v letu 2018.

Nacionalno: Aktivno državljanstvo in participacija mladih za večjo zaposljivost

V sklopu Projekta Mladim, ki ga izvajamo na podlagi izbora na Javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018, podprtega s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) bomo do  decembra izvedli še vsaj 20 usposabljanj (do zdaj smo jih izvedli več kot 60), na katerih bodo mladi udeleženci lahko pridobili kompetence s področja mladinskega dela, odnosov z javnostmi in komuniciranja, medvstniškega informiranja, socialnega vključevanja, vrednotenja in evalvacije mladinskega dela ter aktivnega državljanstva. Na pozitivne rezultate projekta, ki je namenjen kvalitetnemu prenašanje znanj in izkušenj na mlajše generacije, pa kažejo tudi trenutni kazalniki, saj smo do sedaj uspeli realizirati 18 zaposlitev novih mladinskih delavcev/informatorjev od skupno 32 načrtovanih zaposlitev, naših usposabljanj pa se je udeležilo že več kot 200 mladih

Mednarodno mladinsko delo in projekti Erasmus+: Mladi v akciji

Meseca novembra smo začeli z uvodnim (Kick Off) srečanjem strateškega partnerstva Socialno vključevanje v mladinskih centrih z dvema sorodnima organizacijam iz Estonije in Litve, ki je podprt s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji in nam bo omogočil, da pripravimo dolgoročen načrt v obliki  strateških programskih usmeritev mladinskih centrov na področju socialne vključenosti. Cilj projekta je, da opremimo mladinske centre in njihove programske mladinske delavce ter vodje mladinskih centrov z orodji, ki jim bodo olajšali  soočanje z izzivi socialne izključenosti v lokalni skupnosti in ponudili rešitve kako nanje učinkovito programsko odgovoriti.

 

Mednarodni trening v Sloveniji

V sklopu strateškega partnerstva ReYion, je Mreža MaMa med 14. in 20. oktobrom v Celjskem mladinskem centru organizirala  program mednarodnega treninga za mladinske delavce. Cilj mednarodnega treninga za mladinske delavce je zagotoviti, da 11 mladinskih delavcev pridobi znanje in veščine, ki so potrebne za uporabo učnih gradiv, ki jih projektni partnerji ustvarjamo in kako ta učna gradiva preizkusiti na lokalni ravni v sodelovanju z mladimi.

S partnerji iz Srbije ter Bosne in Hercegovine sodelujemo pri projektu Youth Coalition, ki je namenjen krepitvi lokalnih skupnosti in prenosu dobrih praks. Slovenska mladinska scena zadnja leta intenzivno vlaga v razvoj strukturiranega dialoga oziroma neposrednega sodelovanja mladih z lokalnimi, nacionalnimi in tudi evropskimi odločevalci, česar v Bosni in Hercegovini ter Srbiji ne poznajo. Poleg te prakse pa se bodo v Slovenijo prenašale dobre prakse učinkovitih modelov socialnega vključevanja mladih, ki so jih razvili naši partnerji predvsem zaradi zgodovinskih razmer na Balkanu po razpadu Jugoslavije. Projekt se začenja z dvema seminarjema, nadaljuje z lokalnim delom v vseh treh državah ter zaključi s sodelovanjem na zaključni konferenci v Ljubljani, kjer se bomo srečali z nacionalnimi odločevalci. Projekt je bil podprt s strani programa Erasmus+, Capacity Building: Western Balkan. Prvi seminar na temo Strukturirani dialog, kamor bo vključenih 10 mladinskih delavcev iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, se bo odvijal od 7.11. do 12.11.2017 v Sloveniji.

Ob koncu leta 2017 smo izvedli testiranji kurikuluma za delo z ranljivim ciljnimi skupinami (LGBT mladi, mladi iz ruralnih področij, mladi migranti, mladi s posebnimi potrebami) pri mladinskem delu, ki smo ga v sklopu projekta Mladinska akademija (Youth workers academy), oblikovali skupaj s partnerji projekta in številnimi strokovnjaki.

 

 Strukturiran dialog , projekt podprt s strani Erasmus+: Mladi v akciji

Mreža MaMa nadaljuje s projekti strukturiranega dialoga na področju dialoga med mladimi in odločevalci.  V mesecu oktobru bomo v okviru projekta Koalicija mladih, ki je podprt s strani programa Erasmus+ Mladi v Akciji, pripravili tri komunikacijske dogodke, ki bodo potekali pod strokovnim vodstvom dr. Dejana Verčiča in Mreže MaMa. Cilj delavnic je usposobiti novo generacijo aktivnih mladih z novimi veščinami, ki jim bodo omogočale dosego učinkovitega dialoga znotraj samega projekta koalicija mladih kot tudi sicer v  vsakdanjem delu in življenju. S pridobitvijo veščin komuniciranja in veščin nastopanja bodo znali svoje pobude učinkovito podajati vsem ciljnim javnostim.

Redne aktivnosti Mreže MaMa

V sodelovanju z Družbo Zeos skozi celo leto po Sloveniji izvajamo delavnice e-cikliraj za aktivno participacijo in ozaveščanje mladih na področju okoljske tematike. Do konca leta 2017 bomo izvedli vsaj še 6 delavnic e-cikliraj in s tem omogočili mladim, da se seznanijo z nevarnimi e-odpadkih in odgovornostjo ločevanja za ohranitev čistega in zdravega okolja.

Poleg vseh načrtovanih in izvedenih aktivnosti, smo v novembru že tradicionalno organizirali Klub MaMa 2017. Tokrat smo se družili v Mladinskem centru  Brežice, kjer je organizacijska ekipa Kluba MaMa, poleg realizacije letnega delovnega načrta in pregleda osnutka načrta za leto 2018, pripravila tudi več zanimivih delavnic in aktivnosti. Na okroglih mizah so se nam pridružili predstavnik mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino, Miha Peternel, direktor Zavoda Movit, Uroš Skrinar, direktor Urada RS za mladino, Rok Primožič. Znanje s področja komuniciranja sta udeležencem 2. Kluba MaMa predala strokovnjaka Sebastjan Jeretič in dr. Dejan Verčič, v sklopu vsebinskega programa pa so bili mladinski delavci s strani Nike Mustar, svetovalke na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje seznanjeni z nadaljnjimi koraki v postopku pridobivanja Nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec. Seveda pa v dveh aktivnih in poučnih dnevih ni zmanjkalo časa za kvalitetno druženje in sklepanje novih poznanstev.

Mreža MaMa skupaj z mladinskimi centri po vsej Sloveniji skrbi za večjo participacijo mladih, pri čemer mladi pridobivajo ključne kompetence tako za osebni, kot profesionalni razvoj. Skupaj z mladinskimi centri se zavedamo, da je vsaka realno pridobljena neformalna izkušnja dragocena in odpira nove možnosti in priložnosti. Ravno zaradi tega bomo do konca leta z izkušenimi strokovnjaki in mladinskimi voditelji organizirali različna usposabljanja, s katerimi bomo zakorakali v prihodnje leto in še okrepili naša prizadevanja za večjo vključenost mladih. Čakajo nas res aktivni meseci temelječi na usposabljanjih s področja komuniciranja, vrednotenja mladinskega dela, samopodobe mladih in pridobivanju različnih veščin s področja oblikovanja kampanj za spremembe v družbi. Prav tako pa bomo do konca leta naredili pregled realiziranih predlogov s strani tistih, ki nam oblikujejo naše življenje – odločevalcev. Vsekakor pa bomo kar nekaj časa namenili učinkovitemu načrtovanju in razvoju za leto 2018, o čemer vas bomo sproti obveščali.” je o načrtih za prihajajoče mesece povedala mag. Maja Hostnik.

Za več informacij nas lahko pokličite na številko 030 618 628 ali nam pišete na info@mreza-mama.si.

NAČRT AKTIVNOSTI-JAN-JUNIJ 2018

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa

Pin It on Pinterest