1. Regijski dogodek v Brežicah

Na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino in v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa in Zavodom Movit ter ZPTM Brežice, kot regijskim koordinatorjem, je 9.9.2015 potekal prvi regijski dogodek mladinskega sektorja spodnjeposavke regije v Brežicah. Izbrana tema je bila brezposelnost oziroma povečanje zaposljivosti skozi izobraževanje.

V plenarnem delu so bili izpostavljeni primeri dobrih praks v regiji – dobro delujoči mladinski centri, sodelovanje z Občino Brežice, kjer so organizacije izpostavile tudi povezovanje z mladimi v formalnem izobraževanju, Romi, migranti ter ostalimi akterji znotraj lokalnega okolja.

V delu, kjer se je odvil proces strukturiranega dialoga pa so se mladi skupaj z odločevalci, tokrat z ministrico za izobraževanje znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič, dotaknili teme brezposelnosti oziroma povečanja zaposljivosti skozi izobraževanje. Govorili so o poklicih, ki delujejo po principu učinkovitosti, ali so ti poklici pri mladih res nepriljubljeni ter zakaj ter kako povezati formalno in neformalno izobraževanje ter mlade gospodarstvo in izobraževalne institucije. Vprašali so se tudi sli so mladi samoiniciativni, podjetni in ambiciozni, za kakšne poklice se odločajo in s kakšnimi razlogi.

Strukturirani pogovor glede aktualnih tem na temo mladih v regiji

Pri strukturiranem pogovoru glede aktualnih tem na temo mladih se je udeležencem regijskega dogodka v Brežicah, pridružila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Na začetku je pozdravila pobudo regijskih dogodkov, ki omogočajo dialog med mladimi in povezovanje znotraj regije med različnimi akterji, od spodaj navzgor, kjer se snujejo najpomembnejše ideje za večjo učinkovitost mladinskega delovanja in vključevanja mladih v različne strukture. Verjame v medgeneracijski duh, povezovanje in sodelovanje. Izzivom na področju zaposlovanja in zaposljivosti je potrebno stopiti naproti skupaj pravi in dodaja, da se zaposljivost gradi na izobraževanju in pridobivanju kompetenc, ki jih mladi pridobijo ob formalnem izobraževanju. Ministrica je poudarila pomen opolnomočenja mladih, ustvarjalnosti in kreativnosti. V okviru vlade verjame, da se bodo tudi drugi ministri ali politični odločevalci udeležili regijskih dogodkov, ki se bližajo. Kot je poudarila ministrica “Neformalno izobraževanje pomembno prispeva k opolnomočenju posameznika, da lažje vstopa na trg dela.” Ministrica je izpostavila, da se z neformalnim učenjem, ki ga mladi pridobijo v času formalnega izobraževanja in tudi kasneje poveča zaposljivost posameznika. “Mladi pridobijo mnoge izkušnje, zlasti v organizacijskem, komunikacijskem, medkulturnem razumevanju in kompetencah“, pravi ministrica in po njenem mnenju je potrebno to izkoristiti.

Glede vprašanja direktorja Mladinskega centra Krško Mitje Valentinca o vrednotenju neformalnega izobraževanja in njene vizije sodelovanja formalnega in neformalnega izobraževanja je ministrica povedala, da neformalno izobraževanje vidi kot pomembno spodbudo in obštudijsko dejavnost in posledično izpostavila pomembnost znanj in spretnosti, ki jih v okviru neformalnih izobraževanj prejmejo mladi. Na vprašanje o realizaciji programa pripravništev pa je odgovorila, da bodo še to jesen pričeli s projektom vajeništva in v šolstvu bo razpisanih 300 pripravništev.

Prav tako se je skupaj z udeleženci posveta dotaknila aktualne teme povezovanja gospodarstva z izobraževanjem. Gre za vse bolj pomembna tema, ki terja dolgoročne in sistematične pristope, pri čemer že iščejo skupne rešitve z delodajalci ter snujejo podporna okolja za povezovanje. Kljub temu pa že obstajajo mehanizmi skupnega projektnega in pogodbenega sodelovanja.

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak je izrazil podporo okolju, ki je kakor pravi, kot maternica razvoja mladinskega dela in mladinske politike v slovenskem prostoru. Vesel je, da se je že prvega regijskega dogodka udeležilo veliko mladih. “Evropska unija se srečuje z izzivi kako mlade spodbuditi in povezati v delu politike in političnih odločevalcev,” pravi in poudarja, da je pomembno, da mladi to slišijo in da tudi tako politika oziroma ministrstva vključujejo mlade v različne oblike družbene participacije. Lokalna raven, kot pravi, je izredno pomembna, saj le ta ustvarja pravo kritično maso in tam se morajo organizacije za mlade in mladi povezati in podati predloga za oblikovanje lokalne politike. In kot pravi so tudi regijski dogodki namenjeni temu, “da vsaj enkrat na leto spodbudimo mlade, da naredimo korak naprej tudi na lokalni ravni.”

Irena Pirc, direktorica območne službe Sevnica je povedala, da je bilo v preteklosti opravljenih res veliko programov na področju zaposlovanja, s čimer nadaljujejo, dodala pa je tudi, da mladi relativno hitro najdejo zaposlitev.

Kot je dejal predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl gre velika zahvala za prvi regijski dogodek ravno MC Brežice, kot tudi vsem ostalim partnerjem. Pomembno je, kot pravi “ustvarjanje vsebin od spodaj navzgor“, da mladinski delavci in organizacije tako stopijo v kontakt z mladimi in “glede na želje, potrebe, vizije in predloge skupaj ustvarjamo mladinsko politiko.” Tako bomo prišli, kot pravi, do prepoznavnosti mladinskega sektorja in posledičnega vključevanja vseh deležnikov in odločevalcev.

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa je povedala, da so izredno veseli, da so se povezali z ostalimi nacionalnimi akterji in pristopili k projektu “saj vključujemo 44 mladinskih centrov iz vse Slovenije, ki so vsakodnevno v stiku z mladimi – neorganizirano mladino in tako verjamem, da bomo skupaj oblikovali dobre predloge in si postavili izzive do odločevalcev in ostalih deležnikov.”

Elizabeta Lakosil iz Nacionalne agencije programa MLADI V AKCIJI je izpostavila pomembnost obiska različnih regij v Sloveniji. Poudarila je tudi pomembnost dobre prakse evropskega portala za mladino. “Mladinski centri in ostale organizacije so dobri prijavitelj na programe in veseli smo, da bomo lahko sproti z mladimi reševali izzive, odpirali nova vprašanja in kreirali nove projekte,” je dodala.

Premri dobrih praks iz regije, ki so bili predstavljeni na dogodku, so podrobneje objavljeni na portalu mlad.si, ogledate si jih lahko TUKAJ.

Več podrobnosti o regijskih dogodkih glede datumov in lokacij lahko najdete na spletni strani www.mlad.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa