10. regijski dogodek v Ajdovščini

V Ajdovščini se je odvijal deseti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina.

Uvodni pozdravi organizatorjev

Zorko Švor iz Urada RS za mladino je na začetku mlade pozdravil in izrazil prepričanje, da bo tudi na 10. regijskem dogodku prostor in čas, da mladi izpostavijo želje in ideje, ki jih imajo. Predsednik MSS Tin Kampl je izpostavil kakšni so cilji regijskih dogodkov in mlade pozval, da tudi na tem dogodku aktivno sodelujejo. Zahvalil se je tudi vsem političnim odločevalcem, ki so prepoznali dodano vrednost teh regijskih dogodkov in se jih aktivno udeležujejo. David Banović z Mladinske mreže MaMa je vse mlade povabil k obisku spletnega portala mlad.si, s katerim Mreža MaMa upravlja in hkrati mlade na dogodku pozval, da aktivno sodelujejo pri predstavitvah in v debati. Kot je povedal so skozi prvih 10 regijskih dogodkov spoznali, da lahko mladi ob priložnosti zares predstavijo konkretne ideje in želje, ki lahko prav njim izboljšajo standard. Elizabeta Lakosil iz Movita je predstavila njihovo delo in omenila tudi program Mladi v akciji. Matej Likar iz Hiše Mladih je prav tako vse pozdravil in kot pravi, ga veseli, da so se mladi odzvali v takšnem številu, hkrati pa pozdravlja tudi izbor teme, ki je, pereča in zanimiva tudi med mladimi.

Strukturirani dialog

Častni gostje: Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, dr. Viljem Ščuka, Šola osebnosti, dr. Jože Hren iz Ministrstva za zdravje, Meta Rutar, vodja ŠENT-a, Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica in Branimir Miličević, koordinator centrov na Primorskem iz Zavoda Pelikan-Karitas Skupnost srečanje.

V strukturiranem dialogu so tokrat izpostavili temo novodobnih oblik zasvojenosti mladih. dr. Jože Hren iz Ministrstva za zdravje je glede ukrepov v smeri boja proti odvisnostim in promoviranja zdravega načina življenja med mladimi povedal, da je potrebno razlikovati med različnimi vrstami odvisnosti in v skladu s temi spoznanji se je pripravljala, kot pravi, tudi zakonodaja. Glede ukrepov je povedal, da velja Zakon o omejevanju tobaka in alkohola, glede odvisnosti od droga, pa so kot pravi, precej birokratski; saj je velja kar nekaj zakonov (posebej za prepečevanje uporabe in pa zakon, ki ureja preprečevanje ponudbe. Hkrati pa na tem področju velja tudi kazenski zakonik. Kot je povedal Hren je težava tudi v pojavljanju novih drog, saj se o tem ve malo in tudi zato predstavljajo večje tveganje. Akcijski načrt, ki je bil v pogonu 2 leti se počasi zaključuje, kako naprej, pa bo odvisno tudi od pregleda realizacije tega načrta.

Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina je glede naporov lokalne skupnosti na področju odvisnosti od drog, povedal, da se uvkarjajo predvsem s preventivo. Med drugim načrtujejo ukrep, ki so povezani s programi, ki jih izvaja Zdravstveni dom Ajdovščina. »Tisto kar želimo najbolj spodbujati je aktivno udejstvovanje mladih in zato podpiramo vse programe, ki so namenjeni predvsem osnovošolcem, srednješolcem in študentom,« pravi župan. Kot je povedal župan, je ravno hiša mladih tisti faktor, ki nadaljuje s programi zastavljenimi na področju svetovanja in osveščanja ter izvaja delavnice Odraščanje in mi na OŠ. Viljem Ščuka iz Šole osebnosti je povedal, da v kolikor želimo imeti posameznike, ki se bodo umaknili skušnjavam odvisnosti, potem moramo kot pravi, delati na organizaciji osebnosti. Veliko je, kot pravi, na temu, da bi mladi imeli že od začetka osnovne šole naprej, kontinuirano osebnostno vzgojo.

“Odvisnost se ne prične s prvo uporabo, temveč precej prej!”

Jože Hren iz Ministrstva za zdravje je povedal, da je v letošnjem letu evidentiranih 57 dgodokov na področju preventive. Kot pravi so aktivnosti v tej smeri izrednega pomena, saj moramo med mladimi razširiti predvsem informiranost in vedenje o problematiki. Meta Rutar, vodja ŠENT-a, Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica je povedala, da v zadnjih letih prihaja do zlorab zdravil vse pogosteje, kar je negativen trend. Njihovo delovanje je usmerjeno perdvsem v zmanjševanje škode, ki nastaja. Najbolj očitna je sicer socialna škoda, a hkrati je pomembno pozornost dati tudi zdravstveni škodi, ki nastaja in ima ravno tako lahko usodno težo.

Branimir Miličević, koordinator centrov na Primorskem iz Zavoda Pelikan-Karitas Skupnost srečanje je poudaril, da se odvisnost ne prične s prvo uporabo, ampak precej prej. Na to mnogokrat pozabljamo, pravi. In kljub naporom številnim inštitucijam, je velik delpreventivne vzgoje doma, pri vzgoji in odnosih v družini. Raznorazni centri in organizacije se večinoma ukvarjajo s kurativo in kot pravi je vedno več novih drog, zaradi česar je potrebno tudi preventivno delovanje razširiti.

Primeri dobrih praks

Certifikat Mladim prijazna občina

Rozana Mužicaiz Inštituta za mladinsko politiko je predstavila podeljevanje certifikata Mladim prijazna občina. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik:načrtno obravnavanje področja mladine,participacija mladih, organiziranje mladih,informiranje, zaposlovanje, izobraževanje,stanovanjska politika in mobilnost mladih. V letu 2015 certificiranje občin spodbuja tudi sodelovanje lokalnih skupnosti z mladimi v skupnih projektih, ki bogatijo tako izkušnje mladih kot odločevalcev.

Hiša mladih

V začetku maja leta 2011 delujejo v novi hiši, kjer ustvarjajo program mladinskega centra. Med drugim njhivov delovanje sega na področja: neformalno izobraževanje, prostovoljno delo, informiranje, svetovalno delo, aktivna participacija mladih, mladinsko delo, mladinske delavnice, raziskovalna dela mladih, prostočasne aktivnosti itd. Jasno poslanstvo Mladinskega centra Ajdovščina omogoča, da se spreminja in prilagaja okoliščinam, vendar lahko kljub temu ostaja osredotočeno na svoj temeljni namen in mu ostaja zvesto. Skrbijo za zdravo ustvarjalno okolje v skladu z zakonodajo in za splošno zadovoljstvo občanov, predvsem mladih, ter zaposlenih v samem Mladinskem centru Ajdovščina.

Zveza društev MC Idrija

Mladinski center Idrija je prostor, kjer se dogaja! Kjer se mladostniki zabavajo, spoznavajo sovrstnike, kujejo nove projekte in širijo pozitivno mladinsko energijo. Ustanovitelji MC Idrija so tri društva, ki vsako na svoj način pokrivajo mladinsko dogajanje v našem kraju. Rod srebrnih krtov, Klub idrijskih študentov in Idrija 2020 na okrog 300 m2 ponujajo pestre dejavnosti, ki so namenjene tako mladim kot tudi tistim, ki so mladi zgolj po duši. Prva dogajanja na tem področju so se začela v letu 2008, leta 2010 se je v obliki peticije zbiralo podpise za nov mladinski center, leta 2012 se je podpisala pogodba, leto kasneje pa so prevzeli prostore, kjer delujejo danes.

Erasmus +

Osnovni cilji programa Erasmus + so izboljšati ključne kompetence in sposobnosti mladih, kot tudi: promoviranje participacije, aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, socialne vključenosti, solidarnosti…. V luči pomembnostifinanciranja mladinskih organizacij in projektovza mlade, jeElizabeta Lakosil iz zavodaMovit tudi tokrat predstavila možnosti sofinanciranja Erasmus +, ki marsikateri organizaciji omogoča delovanje in lažjo organizacijo dela. Organizacije in mladi med drugim takopridobivajo kompetence in izkušnje za boljšo zaposljivost, predvsem pa se mladi lažje integrirajo v družbo in postajajo kritični državljani. Izpostavila je tudi profesionalizacijo mladinskega dela

MC Nova Gorica

Gre za mlado, ustvarjalno in aktivno ekipo, ki promovira zdravo življenje, kulturo, umetnost, šport in neformalno izobraževanje maldih na Goriškem. Njihovi cilji so posredovanje znanja in opolnomočenje mladih za njihov osebnostni razvoj ter aktivnost vključevanje v današnjo družbo. Zavedajo se, da lahko vizijo in cilje dosežejo z ustvarjanjem strokovnih, kompetentnih, privlačnih in poučnih neformalnih mladinskih programov. Postati želijo kraj povezovanja znanosti, izobraževanje in gospodarstva ter pripomoči k povišanju deleža študentov naravoslovja in tehnike.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa