11. regijski dogodek v Gornji Radgoni

20.11.2015 se je v Gornji Radgoni odvija enajsti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski center Gornja Radgona.

Uvodni pozdravi organizatorjev

Peter Debeljak, direktor URSM je za začetku povedal, da je realno stanje, kar se tiče integracije mladih takšno, da potrebujemo vedno bolj razpšren pristop do njih. In v ta namen, kot pravi, organizirajo tudi regijske dogodke. Veseli se debate, ki sledi, hkrati pa je mlade pozval k aktivnemu sodelovanju skozi cel dogodek. Tin Kampl, predsednik MSS je povedal, da se izredno veseli pogovora z mladimi v teh krajih, hkrati pa je vse mlade pozval, da čim bolj jasno oblikujejo svoje ideje in jih povedo na glas. David Banović iz Mladinske mreže MaMa je povedal, da tudi danes, vse skupaj prenašamo tudi na našem portalu, hkrati pa je mlade pozval, da so aktivni in izkoristijo odločno priložnost, ki jo imajo. Elizabeta Lakosil iz Nacionalne agencije programa MLADI V AKCIJI je izpostavila pomembnost obiska različnih regij v Sloveniji. Poudarila je tudi pomembnost dobre prakse evropskega portala za mladino. “Mladinski centri in ostale organizacije so dobri prijavitelj na programe in veseli smo, da bomo lahko sproti z mladimi reševali izzive, odpirali nova vprašanja in kreirali nove projekte,” je dodala. Boris Fartek, koordinator dogodka pa je povedal, da je ponosen, da so se mladi odzvali, hkrati pa pričakuje vsebinsko bogat dialog.

Strukturirani dialog

Tema: Potenciali mladih v Pomurju, kmetijstvo (Mladi prevzemniki kmetij in razvoj podeželja, krepitev pogojev zaposlovanja in podjetniških možnosti v Pomurju, vračanje mladih v regijo in njihovo aktivno vključevanje v mladinskih strukturah.)

Častni gosti: mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, g. Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona in mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer.

mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uvodu povedal, da v Sloveniji na področju kmetijstva dela cca 200.000 ljudi. Glede potenciala mladih na področju kmetijstva v tej regiji je povedal, da imajo dva cilja. Kako v kmetijskem prostoru povečati MLADO skupino (40 let) in pa kako narediti, da bo ta skupina dosegala višjo izobrazbo. K temu usmerjajo tudi svoje aktivnosti (ukrep za prvi prevzem kmetije, ukrep za maldega kmeta.) Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, pa je glede možnosi za zaposlovanje mladih v tej regiji povedal, da je reševanje te situacije potrebno peljati strukturirano. Kot pravi, ga veseli, da na težave zadnjih let poskušajo odgovarjati moderno. Izpostavil je tudi delo ministra, ki kot pravi, se ukvarja s človeškimi viri in mladimi kmeti ter različnimi pristopi k zaposlitvam, kar pred njegovim nastopom na tem resorju, ni bil nujen predpogoj.

mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, ki je bila z mladimi že v dopoldanskem času med predstavitvami dobrih praks, je v sklopu strukturiranega dialoga povedala, da je izredno vesela, da so se tudi mladi odločili, da bodo odločali in sodelovali, predvsem na področjih, ki se jih dotikajo neposredno. Poudarila je, da je način reševanja določene situacije odvisen predvsem od mladih, ki težavo izpostavijo. Kot je dodala, je občina Ljutomer izredno aktivna pri osebnem stiku z mladimi.

Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona je glede možnosti za povezovanje mladih znotraj in izven občine povedal, da je en izmed najpomembnejših faktorjev na tem področju dejstvo, da so mladi skupina, ki imajo definirane dileme in področja, ki so specifična za njih, kar narekuje tudi delo z njimi. Poudaril je možnosti dodatnega izobraževanje, prekvalifikacije in ostale možnost za pridobivanje dodatnih kompetenc. Pridružuje se mnenju ministra, da ima velik krog ljudi na področju kmetijstva neizpodbitno potrebne izkušnje in znanja, ki pa, kot pravi, ni nujno vedno dovolj. In v tej smeri, kot pravi so naravnane tudi aktivnosti glede dodatnega izobraževanje in pridobivanja dodatnih kompetenc.

Glede možnosti ekološkega kmetovanja v kontekstu zaposlovanja mladih je minister povedal, da je težava predvsem, da imajo te kmetije 3 tržne poti; prodaja na domu – uspeva, prodaja preko tržnic – standardizirana in uspeva, prodaja javnim zavodom in prodaja trgovskim sistemom – neuspešno, saj imajo te kmetije enostavno premajhno proizvodnjo. Kot pravi, računa na vzpostavitev specializirane zadruge, kjer bi se ekološki kmetje združili in ponudili enotno ponudbo/prodajo. Minister se sprašuje zakaj se mladi aktivno ne vključijo v razpravo o novi davčni shemi v Sloveniji. Kot pravi, se mu to vprašanje postavlja zato, ker imamo izredno obdavčenega posameznika. Kot pravi, je tudi to faktor, ki vpliva na to, da se mladih ne zaposli, saj so delovni ljudje enostavno preveč obdavčeni in tu poziva tudi mlade, k aktivnemu in jasnemu stališču.

O zaposlovanju mladih in programih ter spodbudah na tem področju v prihodnjem obdobju, ne nujno na področju kmetijstva, je mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer povedala, da lokalne skupnosti izvajajo veliko aktivnosti v smeri, da razbremenjujeo tiste, ki so oziroma bi bili potencialni investitorji. In ko bodo prišli investitorji, potem lahko pričakujemo tudi dodatna delovna mesta, ki niso nujno na področju kmetijstva pravi. Mladi velikokrat podjetniški idejo dobijo v raznoraznih društvih. In društva bi morala imeti poseben status, tudi glede blagajn, delovanja in vključevanja mladih, pravi župan Občine Gornja Radgona, g. Stanislav Rojko.

Predstavitve dobrih praks

JÖ poletje (MIKK Murska Sobota)

Jö poletje ponuja razstave, koncerte na grajskem dvorišču, poslušalnice pomurske scene in mnogo drugega. Med drugim: festival migrantskega filma, nočno Mikkovo senje, Pripovedovalsko muziciranje, Kino pod zvejzdami, Poletne kultivatorje in Platforume. Skupen poletni program predstavlja nekakšno nadgradnjo neformalnih srečanj in je namenjen druženju, spoznavanju dela in idej tako sodelujočih kot tudi obiskovalcev ter nastajanju novih skupnih projektov za v bodoče. Osrednji dogodki so sredini poletni Kultivatorji, ki dajo partnerskim organizacijam priložnost kultiviranja obiskovalcev preko različnih izraznih področij: preko zvoka do vizualnih prezentacij pa vse do kulinaričnih impresij.

Permakulturni urbani vrtiček (MIKK-ov MMC)

Gre za projekt, ki so ga zaključili v mesecu oktobru 2015. Namen akcije in samega vrtička je bil, da bo kot tak postal prostor širše debate o oživljanju javnih površin in vloge občank in občanov pri tem, različnih vidikih permakulturnih praks, vlogi človeka v okolju, v katerem živi in deluje, skratka kulture bivanja v najširšem smislu (prehrane, arhitekture, umetnosti idr.) Poleg samih sadov, ki jih bo vrtiček s pridnim obdelovanjem mimoidočih obrodil, so pred samim postavljanjem vrta inštalirali tudi kamero, ki bo z 20 fotografijami na dan skozi celo leto snemala življenje vrta.

Projekt M.U.R. – A Map to Unit our Region (MC Gor. Radgona, E+)

Boris Fartekje povedal, da gre za projekt, katerega cilj je bil izdati mladinski zemljevid. Nastajal je torej mladinski zemljevid obmejne regije med mesti partnerjev izBad Radkersburga, Cmurek, Feldbacha in Gornje Radgone. Uradni jezik projekta je angleščina, kar pomeni jezikovno prilagoditev obeh strani. Avstrijski župani so bili nad idejo samega zemljevida vidno navdušeni in so tudi sami s svojimi idejami pokazali, da jim je ideja nadvse zanimiva, sami pa so precej odprti za obmejno sodelovanje mladih. V sklopu projekta so organizirali tudi več srečanj, na obeh straneh meje, kjer so se mladi povezali, predstavili dobre prakse, se družili in pripravljali delo za naprej.

Mladim prijazna občina Ljutomer (MC prlekija, Lista mladih Ljutomer)

Nina iz Mladinskega sveta Ljutomer je predstavila delo Mladinskega sveta Ljutomer, MC Prlekije in aktivnosti, ki so pripeljale k certifikatu Mladim prijazna občina, ki ga je prejel Ljutomer, lansko leto, kot prva pomurska občina. Certifikat so prejeli glede na svoje aktivnost na področjih informiranja, participacije, zaposlovanja itd. Nina je povedala, da v Ljutomerju občina mlade obvešča mlade preko veliko različnih kanalov, med drugim tudi preko socialnih omrežji, s tem pa skrbijo, da so mladi vpeti v priprave in izvedbo projektov, ki se dotikajo njihovega področja. Delo z mladimi in za mlade je v Ljutomerju organizirano predvsem tako, da tako pri pripravi kot pri izvedbi, sodeluje večje število organizacij, s tem pa, po besedah Nine, poskrbijo, da je v aktivnosti vpetih veliko število mladih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa