2. klub MaMa v letošnjem letu

Dvodnevno srečanje članic Mladinske mreže MaMa, znano kot Klub MaMa, se je tokrat odvijalo v Mladinskem centru Trbovlje,12. in 13. novembra.

Program Kluba MaMa je bil tematsko zastavljen tako, da so v uvodnem delu predstavili in dopolnjevali strategijo mladinskih centrov in predlog letnega delovnega načrta za naslednje leto, predstavili dosedanje delo in prediskutirali aktivnosti delovanje Sveta Vlade za mladino, ter se posvetili tekočim in prihajajočim mednarodnim projektom.

Tako so se predstavniki mladinskih centrov in članic Mreže MaMa srečali v četrtek ob 10.00, kjer so po uvodnih besedah direktorice Mladinske mreže MaMa, mag. Maje Hostnik začeli s predstavitvijo in dopolnitvijo strategije mladinskih centrov in Letnega delovnega načrta za 2016. Prisotni so se zedinili, da strategija pokriva različna področja mladinskega sektorja, ki zadevajo mladinske centre in mladinske delavce ter Mrežo MaMa in je namenjena mladinskim centrom, članicam mreže in Mreži MaMa za potrebe zagovorništva, predstavljanja v javnosti, prijav na razpise in postavljanje stališč v odnosu do različnih deležnikov.

Obravnavana strategija je razdeljena na več poglavij in sicer na razvoj mladinskega dela, zastopanje, strukturirani dialog in participacijo mladih, tržne produkte, prepoznavnost in vidnost mladinskih centrov in Mladinski center v Mreži MaMa.

V strategiji je tako med drugim v kratkoročnih ciljih zapisano, da jo zapisujejo z namenom:

– vzpostaviti sistem rednega in kontinuiranega izobraževanja za mladinske delavce in direktorje ter vodje mladinskih centrov do konca leta 2016,

– vzpostaviti bazen trenerjev do konca leta 2016,

– izvesti 3 diplomske naloge na temo mladinskega dela v mladinskih centrih do konca leta 2017,

– oblikovati sistem za umeščanje uličnega mladinskega delala v mladinske centre za večjo vključevanje neorganizirane mlade v družbene procese in informiranje mladih o aktivnostih in projektih za mlade in izvedba 1 pilotnega projekta do konca leta 2016,

– izdelati raziskave o učinkih mednarodnega mladinskega dela na zaposlovanje mladih v okviru projekta strateškega partnerstva Boots your internationality, do začetka leta 2017 in

– da Mreža MaMa vzpostavi sodelovanje in prenese dobre prakse iz Velike Britanije in Nizozemske ter se povezuje s smiselnimi partnerji iz ostalih držav.

Namen Letnega delovnega načrta Mladinskega mreže MaMe je osnovan na zastopanju interesov mladinskih centrov na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. V naslednjem letu je tako načrtovanih kar nekaj aktivnosti v podporo tej osnovi. Med drugim v mesecu marcu oziroma aprilu načrtujejo izvedbodvodnevnega Kluba MaMa z zborom, v mesecu novembru izvedba enodnevnega – dvodnevnega vsebinskega Kluba MaMa, skozi celo leto bodoskrbeli za interese članic, prav tako pa bodo skozi celotno leto na sporedu Seje Sveta MaMe, Seje strokovnega sveta MaMe, delo na umestitvah mladinskih centrov v Nacionalni program za mladino, sodelovanje s ključnimi akterji v mladinskem sektorju z namenom medsebojnega informiranja ter sodelovanja itd.

Kluba MaMa se je udeležila tudi Mojca Selak, predstavnica mladinskih centrov pri Svetu Vlade RS za mladino. Gre za posvetovalno telo vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj mladih v družbi in ki med drugim predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v politikah na državni ravni, daje vladi ter pristojnim ministrstvom pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine in predvsem spodbuja sodelovanje mladih v teh procesih. Prisotni so skozi strukturirani dialog z Mojco Selak poskušali odgovoriti na vprašanja o efektivnosti dela Sveta Vlade RS za mladino, hkrati pa preverjali trenutno stanje, ne pozabimo, da je predstavnica mladinskih centrov pri Svetu Vlade RS za mladino, v svoji izjavi po drugi seji dejala, da ”teme, ki se navezujejo na mladinske centre niso izpostavljene, zato predstavnike le-teh pozivam, da podajo predloge tem, ki bi jih obravnavali kot katero od točk dnevnega reda na eni od naslednjih sej.”

Namen mednarodnega delovanja Mreže MaMa je deljenje dobrih praks, učenje novih pristopov v mladinskem delu, ki ga lahko delimo s članicami,vzpostavljanju dolgoročnih partnerstev, ter ustvarjanju novih možnosti inpovezovanja za vse.

Prvi dan so se udeleženci udeležili tudi predstavitve različnih mednarodnih projektov. Ekipa Mladinske mreže MaMa si je tokrat to zamislila drugače in predstavitve so potekale po metodi Žive knjižnice. Trening za trenerje Bangladeške organizacije o človekovih pravicah sta predstavila Marko Pavlovič in Matej Likar, Urša Duplišak in Borut Pelko sta predstavljala trening za trenerje o razvojnem sodelovanju in promociji demokracije na Finskem, Sara Berglez Zajec je govorila o Job shadowingu v Kuusamu na Finskem, medtem, ko je o Job shadowingu iz Estonije govoril Aleksander Kraner, Lea Kovič in Laura Krančan pa sta predstavili trening za trenerke iz projekta Women in decision making process v Nepalu. Vsem pa se je pri predstavitvah pridružila vodja projektov Mladinske mreže MaMa Maja Drobne, ki je sodelovala pri večini omenjenih projektov.

Trenutna ekipa Mreže MaMa: Maja, Maja, Urša, Sanda in David.

Pred večerjo so udeleženci prvi dan zaključili tudi z obiskom delavnic Zavoda BOB, kjer so dekleta predstavila osnove usmeritve in nasvete za dobro opravljeno in vodeno mladinsko ulično delo. Gre za obliko zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na ustaljenih in novonastajajočih zbirališčih mladih. Mladinsko ulično delo zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela se vzpostavlja stik tudi z mladimi, ki niso organizirani v formalno skupino/formalne skupine, obenem pa so kot skupina/e izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša.

Drugi dan pa so organizatorji Kluba MaMa razdelili v dva sklopa. V prvem so se vsi udeleženci razdelili v tri skupine. Vsaka skupina pa je nato obiskala predstavitev projektov in sodelovanja. Mladinska mreža MaMa je organizirala kar 3 vsebinsko različne predstavitve:

Zavod MEPI – o prostovoljstvu

V Slovenijo je program MEPI kot pilotski projekt prišel l. 1997. Organizirano se je pričel širiti l. 1999 po nevladnih organizacijah, 2004 pa prvič po osnovnih in srednjih šolah. V Sloveniji je bilo do sedaj v programu vključenih več kot 3500 mladih. Program mlade opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami (komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost idr), ki jih znotraj formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. Zato je program izjemno primeren za osnovne in srednje šole, mladinske centre, vzgojno-izobraževalne zavode, študentske klube, stanovanjske skupine, mladinske domove.

Ne excuse – preventivne akcije

O preventivnih akcijah Mladinskega združenja No excuse je spregovoril Jan Peloza, predsednik mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih. S svojim delovanjem med drugim posegajo na področje alkohola, tobaka, duševnega zdravja in prehrane. Na področju tobaka delujejo v Brez izgovora že od leta 2006, predvsem zaradi velike problematika kajenja med mladimi in močne manipulacije tobačne industrije, na področju prehrane so aktivni od leta 2010, na področju alkohola pa od leta 2011, ko so začeli s projektom “What about…NO.”

Mladinski centri hostli

Predstavitev, ki je potekala v Rudarskem domu v Trbovljah je pripravila Sanda Velić, koordinatorka projektov na Mladinski mreži MaMa. V okviru projekta Mladinski centri hostli, ki ga izvaja Mladinska mreža MaMa so se pogovarjali o oblikovanju skupnih turističnih produktov, za katere se bodo začele marketinške aktivnosti v okviru Mreže MaMa. Poleg trženja nastanitvenih kapacitet lastnih programov mladinskih hotelov, so predstavniki hostlov tudi v anketi, ki jo je izvedla Mladinska mreža MaMa, definirali skupne in individualne trženjske turistične produkte, za katere se bodo pričele izvajati marketinške aktivnosti in aktivnosti za prepoznavnost dejavnosti mladinskih centrov, ki ponujajo tudi nastanitvene kapacitete.

Predstavitve projektov in izzivov mladinskih projektov s strani Janeza Škulja iz Zavoda Movit se je udeležila tudi županja Občine Trbovlje, Jasna Gabrič.

Drugi del petkovega programa pa je bil namenjen Erasmus + in predstavitvi projektov in izzivov mladinskih projektov s strani Janeza Škulja iz Zavoda Movit. V Uradnem listu Evropske unije je bil nedavno objavljen tudi Razpis Erasmus+ 2016. Drugega dela petkovega dogodka se je v znak podpore udeležila tudi županja Občine Trbovlje, Jasna Gabrič.

Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa je po zaključku Kluba MaMa strnila svoje vtise: “Drugi klub MaMa je bil letos strateško in tematsko obarvan in udeleženci so zelo sodelovali v razpravah, kar je spodbudno, saj le tako skupaj oblikujemo prihodnost mladinskega dela, mladinskih centrov in mladih. V prihodnjem letu si bomo prizadevali za še več mednarodnih projektov in razvoj mladinskega dela, saj se je prav med predstavitvijo mednarodnih aktivnosti, v katere smo vključili mladinske delavce iz mladinskih centrov, pokazala dodana vrednost le tega. Prav tako pa bomo v naslednjem letu okrepili komunikacijske in zagovorniške aktivnosti. Na naslednjem Klubu MaMa, ki bo potekal v marcu prihodnje leto, bomo uradno sprejeli tudi strategijo razvoja Mreže MaMa.”

Maja Drobne, vodja projektov na Mladinski mreži MaMa je o tokratnem klubu MaMa povedala: “Vedno je lepo srečati predstavnike naših članic, predstaviti, kaj pravzaprav delamo vsak dan, da bi bil njihovo delo lažje in bolj prepoznano v javnosti. Letni delovni načrt je ambiciozen in le s pomočjo vseh članic, nam bo to skupaj uspelo. Mora pa biti skupni cilj, da s kvalitetnim delom pokažemo, da ima mladinsko delo res velik učinek na mlade in da tudi zaradi mladinskih centrov postajajo aktivni državljani, ki so prihodnost in ne breme države.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa