2. MaMin Coworking

2. MaMin Coworking je potekal 15. decembra 2015 v prostorih razvojnega središča, Acceleration Business City Hub. Osrednja tema tokratnega MaMinega Coworkinga je bilo mednarodno mladinsko delo. S članicami smo načrtovali nove mednarodne projekte, ki si jih želijo, iskali nove možnosti povezovanja in načrtovali kakšen nacionalni projekt z mednarodnimi partnerji. Skozi proces kreativnega načrtovanja in reflektiranja sta zbrane vodili izurjeni mladinski trenerki Maja Drobne in Laura Krančan.

Na »coworkingu« je Laura Krančan, koordinatorka za razvoj mobilne aplikacije, predstavila predstavili nastajajočo mobilno aplikacijo za mladinske centre (rezultat mednarodnega projekta »Boost your internationality«). Osnovna funkcija mobilne aplikacije je informiranje mladih o dogajanju v mladinskih centrih v njihovi bližini (glede na lokacijo, kjer se mlada oseba nahaja v trenutku, ko aplikacijo odpre). Aplikacija trenutno še nima imena, zato so pripravili spletni obrazec za vaše ideje, ki se nahaja tukaj.

Sledila je predstavitev triletnega sodelovanja pri projektu »Youth creating solutions for meaningful participiation«, ki so ga zaključili s publikacijo Youth creating sollutions for meaningful participation, toolkit for trainers on participation and human rights, v kateri so zbrane različne metode dela za mladinske trenerje in mladinske delavce.

Vsem udeležencem smo predstavili tudi idejo za projekt, z mednarodno komponento, vključeval pa bi mladinske centre po Sloveniji in jim omogočal pridobivanje mednarodnih izkušenj, spoznavanje dobrih praks mladinskega dela iz tujine in pomoč pri prijavi projekta, mentorsko podporo, ustvarjanja kadra za nadaljnjo delo na mednarodnih projektih in druga znanja. Zainteresirani mladinski centri so dobili priložnost, da na coworkingu izrazijo svoja pričakovanja, želje, ambicije, katerih aktivnosti si želijo in na kakšen način se želijo vključiti v projekt.

Preko delavnic, so si vsi prisotni na zabaven način izmenjali tako dobre kot tudi slabe izkušnje, ki so jih imeli v preteklosti z mednarodnim mladinskim delom. Lotili pa so se tudi strategije za delo na mednarodnem področju. Srečanje smo zaključili s prijetnim prednovoletnim druženjem, izmenjavo želja za prihodnje leto in s pričakovanjem po uspešnih skupnih mednarodnih sodelovanjih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa