2. seja Sveta vlade RS za mladino

17.12.2013, je potekala 2. seja Sveta vlade RS za mladino.

Žal lahko ugotovimo, da večina sklepov, ki jih je SvM sprejel na prvi seji, z vladne strani ni bila realiziranih. Mladinska stran se je zato na sami seji upravičeno spraševala, kje je izkaz besed »Mladi so prioriteta te Vlade«. Predsedujoči SvM, dr. Jernej Pikalo je podal obljubo, da bo najnujnejše (še nerealizirane) sklepe, vladna stran realizirala do 31.12.2013.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa