2. spletni posvet “Mladinski centri in dejavnosti mladinskega dela v času epidemije koronavirusa covid-19”

Danes,  27. oktobra 2020, je potekalo drugo spletno srečanje, ki smo ga na Mladinski mreži MaMa pripravili v obliki digitalnega posveta, kjer smo s predstavniki mladinskih centrov iskali primerne rešitve za izvajanje mladinskega dela v času epidemije.

Na Mreži MaMa v sodelovanju z Uradom RS za mladino, pripravljamo dokument z naslovom Vodenje in upravljanje mladinskega centra in izvajanje mladinskega dela v času epidemije koronavirusa – covid – 19, ki bo služil kot opora mladinskim centrom, vodjim in mladinskim delavcem pri izvajanju mladinskega dela v času epidemije. Cilj srečanja je bil, da se v dokument vključi konkretne predloge, ki smo jih skupaj oblikovali in soustvarili s predstavniki mladinskih centrov.

Uvodoma je udeležence srečanja pozdravila Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa in jih spodbudno nagovorila z usmeritvijo iskanja rešitev na dano situacijo: »Srečo imamo, da smo skupnost, ki vključuje toliko mladinskih centrov ter različnih strokovnjakov in skupaj premoremo ogromno znanja, ki smo ga pridobili prav skozi mladinsko delo. Pomembno je, da se zavedamo, da se mladinsko delo vedno prilagodi dani situacijo in samo išče izzive ter na njih odgovorja z rešitvami. Temu tudi namenjamo današnje srečanje.«

V nadaljevanju je spregovoril Zvijezdan Mikić, predstavnik Urada za mladino, ki je udeležence seznanil, da so na Vlado Republike Slovenije naslovili prošnjo, naj ta ne sprejema enostranskih odločitev, ki bi posledično pomenile zapiranje mladinskih centrov ali pa onemogočile delovanje mladinskega dela. »Izpostavili smo pomembno vlogo mladinskih centrov pri nudenju psiho-socilane podpore mladostnikom z željo, da ne bi na novo sprejeti vladni ukrepi ogrozili eno najbolj pomembnih podpornih dejavnosti mladinskih centrov v tem trenutku,« je o prošnji povedal Zvijezdan Mikić. V kratkem pa Urad za mladino namerava tudi nasloviti lokalne skupnosti z isto vsebino.

Izpostavitev izzivov in iskanje njihovih rešitev je potekalo po skupinah, ki so bile razdeljene na štiri pomembne tematske sklope mladinskega dela:

  • Organizacija dela in upoštevanje ukrepov
  • Skrb za delovno kondicijo zaposlenih
  • Digitalno mladinsko delo
  • Izvajanje aktivnosti mladinskega dela ob upoštevanju ukrepov

V skupinah se je osredotočalo predvsem na pozitivno razmišljanje, ki je prineslo veliko novih idej, s tem pa tudi rešitev, ki bodo v dokumentu predstavljene kot smernice mladinskega dela v času epidemije. O temah, ki so jih udeleženci prepoznali, kot najbolj potrebne pa se bo še globlje razpravljalo na prihajajočem spletnem srečanju, ki bo potekalo  v torek, 10. novembra 2020. Vabljeni!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa