3. evropska konferenca strateškega partnerstva Europe Goes Local

Med 4. in 6. junijem je v Bruslju potekala 3. evropska konferenca strateškega partnerstva Europe Goes Local (EGL). Dogodka se je udeležila tudi delegacije iz Slovenije, ki so jo sestavljali predstavnice in predstavniki občin, ki sodelujejo v nacionalnih aktivnostih projekta EGL, Mladinskega sveta Slovenije, Mreže MaMa in Urada Republike Slovenije za mladino.

Letos teče že tretje leto izvajanja strateškega partnerstva EGL. V tem času se je partnerstvo razvilo v evropsko mrežo akterjev mladinskega dela z lokalne, nacionalne in evropske ravni, v kateripotekajo številni dvo in večstranski mednarodni  ter nacionalni projekti namenjeni razvoju in krepitve kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Aktivnosti potekajo v okviru s podporo programa Erasmus+: Mladi v akciji. O aktivnostih projekta Europe Goes Local v Sloveniji si lahko več preberete tukaj.

Tretjo evropski dogodek se je osredotočil na Evropsko listino o lokalnem mladinskem delu, ki je bila v svoji končni različici javno predstavljena ob zaključku prvega dne bruseljske konference. Listina je rezultat skoraj dvoletnega dela vseh partnerskih organizacij projekta Europe Goes Local (22 nacionalnih agencij in 4 partnerjev z evropske ravni) in širokega procesa posvetovanja z deležniki mladinskega dela na lokalnih, nacionalnih in evropski ravni. Namen listine je prispevati k razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni preko jasno opredeljenih načel in usmeritev, ki naj vodijo tako procese oblikovanja javnih politik mladinskega dela, kot tudi izvajanje mladinskega dela. Listina je zaenkrat na voljo v angleškem jeziku.

Evropski dogodki Europe Goes Local so namenjeni tudi predstavitvam dobrih praks, izmenjavi izkušenj, medsebojnemu učenju, mreženju in oblikovanju projektnih partnerstev. Med projekti in praksami, ki so bile predstavljene na tokratnem evropskem srečanju EGL, je bil tudi pilotni projekt uvajanja sistema Logbook, ki ga, tudi s podporo programa Erasmus+: Mladi v akciji, izvajajo občine Brežice, Ljubljana in Novo mesto. Gre za sistem, ki omogoča dokumentiranje in spremljanje učinkov mladinskega dela v mladinskih centrih.

Vir: MOVIT

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa