Junijska usposabljanja projekta MLADIM

V mesecu juniju bodo potekala usposabljanja treh modulov projekta MLADIM: Osnove mladinskega dela, Mednarodno mladinsko delo in Medvrstniško informiranje.

OSNOVE MLADINSKEGA DELA

Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem na začetku svoje profesionalne poti, javnim delavcem, mladim prostovoljcem iz mladinskih centrov, brezposelnim in tistim, ki jim koncept mladinskega dela, mladinske politike in mladinskega sektorja ni poznan, pa si ga želijo spoznati.

Udeleženci usposabljanj bodo spoznali sledeče štiri tematske sklope:

 • Mladinsko delo (neformalno učenje, spremljanje učnih učinkov, organizacijska struktura mladinskega sektorja in vloga Mreže MaMa).
 • Mladost (potrebe današnje mladine in kratko zgodovino mladinskega dela).
 • Mladinski delavec (kvalitete mladinskega delavca).
 • Mladinska politika (soočili so bodo s tem, kaj je mladinska politika in kaj strukturirani dialog ).

 Usposabljanja bodo pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa potekala v večih krajih, tako da se usposabljanja lahko udeležite v okolici kraja kjer bivate:

MEDNARODNO MLADINSKO DELO

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDNARODNO MLADINSKO DELO. Usposabljanje je namenjeno tako začetnikom v mednarodnem mladinskem delu in kot tudi vsem, ki bi radi bolj podrobno spoznali načrtovanje  in izpeljavo mednarodnih mladinskih projektov ter se  seznanili z program Erasmus+: Mladi v akciji.

Udeleženci se bodo seznanili s/z:

 • programom Erasmus+: Mladi v akciji ter drugimi programi, ki mlade spodbujajo k mednarodni mobilnosti,
 • možnostmi vključitve mladinskega centra in mladih v program Erasmus+: Mladi v akciji,
 • oblikovanjem kvalitetnega mednarodnega partnerstva,
 • prijavno dokumentacijo programa Erasmus+: Mladi v akciji,
 • kriteriji kakovosti programa Erasmus+: Mladi v akciji,
 • iskanjem in oblikovanjem projekte ideje,
 • fazami načrtovanja, vodenja, organizacije in preverjanjem projekta,
 • komunikacijo skozi projekt in razširjanjem rezultatov (DEOR),
 • evalvacijo projekta in kako naslednjič postati še boljši.

Po usposabljanju bodo udeleženci s strani izvajalcev vodeni in mentorirani skozi postopek prijave lastnega mednarodnega projekta.

Usposabljanje bo potekalo v torek, 27.6.2017 od 9:00 do 18:30 v prostorih MC Prlekije pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa.

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do četrtka, 22.6.2017.

MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE MLADIH. Ker je sodelovanje in vključevanje mladih v procese mladinskega dela in mladinske centre eno izmed glavnih načel mladinskega dela, bomo za bodoče mladinske delavce organizirali usposabljanje medvrstniškega informiranja in sicer kako definirati in oblikovati potrebe ter kako poiskati informacije o potrebah in načinih življenja mladih. Pri tem je lahko tudi medvrstniško informiranje – “peer-to-peer” metodologija dobra izbira za povečanje participacije mladih in zbiranju informacij kako mladi živijo in kaj delajo.

Udeleženci usposabljanja bodo osvojili naslednje veščine medvrstniškega informiranja:

 • Definiranje potreb po informiranju (katere informacije mladi potrebujejo – Vprašali se bomo ZAKAJ?)
 • Priprava in posredovanje informacij (kako pripraviti in oblikovati informacijo, da bo informativna, jasna in razumljiva ter na kakšen način jo posredovati do mladih – Odgovarjali bomo na KAKO?)
 • Vodenje in vrednotenje (evalviranje) posredovane informacije (ali je bila informacija učinkovito posredovana naprej in kakšen je odziv ter ali je bila komunikacijska pot pravilno izbrana)
 • Ali je bil vzpostavljen vzajemen odnos med skupino (mladinskim delavcem in neorganizirano skupino)
 • Priprava konkretnega načrta medvrstniškega informiranja in izpolnitev delovnega zvezka.
 • Oblikovanje akcijske skupine za promocijo mobilne aplikacije med mladimi in ostalih relevantnih informacij, ki se bodo oblikovale na delavnici.

Usposabljanje je zasnovano tako, da ponuja teoretična izhodišča s strokovnjakom komunikatorjem in poznavalcem današnje mladine in praktične vaje v skupinah in individualno. Vse vaje bodo podprle teoretične osnove ter ponudile prostor za refleksijo. Usposabljanje ponuja vzpostavitev skupnega koncepta medvrstniškega informiranja v mladinskih centrih, zato je primerno za začetnike kot tudi že za izkušene mladinske delavce.

Usposabljanja bodo pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa potekala v večih krajih, tako da se usposabljanja lahko udeležite v okolici kraja kjer bivate:

Vsa usposabljanja so brezplačna.

Za dodatne informacije lahko pišete na mladim@mreza-mama.si ali pokličete na telefonsko številko 030 618 628.

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa