NA POTI V MEDNARODNO MLADINSKO DELO

Mreža MaMa je v maju 2017 uspešno zaključila dvoletni projekt Find your way to internationality, ki je vključenim mladinskim centrom ponudil odgovor na potrebo mladinskih centrov ter mladinskih delavcev po aktivni in kvalitetni vključitvi v mednarodno mladinsko delo.

Publikacija Find your way to internationality

Mreža MaMa kot krovna organizacija mladinskih med članicami opaža željo po vključevanju v mednarodne projekte, a hkrati tudi strah in nepoznavanje orodij za takšno delo. Hkrati je Mreža MaMa med leti 2015 in 2017 z sodelovala v strateškem partnerstvu Boost your possibilities, ki meri učinke mednarodnega mladinskega dela na udeležence in hkrati promovira vključevanje mladinskih organizacij. Tako je nastala ideja o izvedbi večstopenjskega projekta, ki je mladinske delavce vodil preko teorije do končne izvedbe prvega mednarodnega mladinskega projekta v praksi. V partnerstvo je bilo vključenih 5 mladinskih centrov brez izkušenj iz Slovenije, 5 iz Estonije, 5 iz Finske. Z namenom pestrosti in medkulturnosti smo v partnerstvo dodali še partnerski organizaciji iz Italije in Turčije. V projekt je bilo tako vključenih 17 mladinskih delavcev in dva trenerja, potekal pa je v štirih korakih. Prvi korak je bil devetdnevni seminar v juniju 2016, v sklopu katerega so se udeleženci med sabo spoznali, si predstavili svoje organizacije, spoznali program Erasmus+ Mladi v akciji, kreirali nova kvalitetna partnerstva ter v novooblikovanih skupinah dodelali skupno projektno idejo. Drugi korak se je preko online konzultacij izvajal med junijem in oktobrom 2016. Projektne skupine so v tem času z mentorstvom in rednim spremljanjem trenerjev izpilile projektno idejo ter jo pripravile za oddajo na oktobrski prijavni rok programa Erasmus+ Mladi v Akciji. Prijavljeni so bili trije projekti, a zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sredstev za izvedbo. Tretji korak je potekal v januarju 2017. Na srečanju so se udeleženci ponovno zbrali na devetdnevnem seminarju. Na seminarju so prejeli teoretična in praktična znanja s področja projektnega managementa ter možnost preizkušanja za svoj projekt pripravljenih metod. K temu smo dodali še večerno delo na izboljšavah pripravljenih projektnih idej. Zadnji korak je predstavljalo aktivno spremljanje izvajanja novih projektnih aktivnosti s strani trenerjev ter podporo pri diseminaciji rezultatov. Glavni cilj projekta je bila krepitev kompetenc mladinskih delavcev in dvig kvalitete mladinskega dela, ki smo jo na podlagi analize evalvacije tudi dosegli. Kot rezultat projekta je nastal tudi priročnik za mladinske delavce, ki daje dobro osnovo za izvedbo enodnevenga uvodnega spoznavanja možnosti, ki jih lahko mladim in mladinskim centrom daje mednarodno mladinsko delo.

Laura Krančan, vodja projekta: “Preko izvedbe projekta je zaznati krepitev mladinskega sektorja tako na nacionalni kot tudi deloma na mednarodni ravni. Rezultati projekta so konkretni in merljivi ter imajo vpliv na razvoj mednarodnega mladinskega področja. Posebej bi izpostavila delo udeležencev v mednarodnih timih, saj so preko tega dodatno krepili svoje kompetence.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa