Uporaba socialnih omrežij v delovanju glasbene skupine

V okviru projekta MLADIM smo v letošnjem letu pričeli z izvajanjem usposabljanj na delavnicah s področja kulturnega izražanja, ki nosijo krovno ime: Mladinski delavec kot mentor in inštruktor mladim glasbenim skupinam. Program je namenjen mladinskim delavcem prostovoljcem in mladim aktivnim iskalcem zaposlitve, ki jih zanima vključitev v mladinsko delo. Namen usposabljanja je omogočiti mladim glasbenim skupinam in posameznikom kreativno izražanje in njihovo predstavitev, ki na dolgi rok pomeni tudi zvišano aktivno participacijo ter dvig zaposlitvenih možnosti.

Mladinski kulturni center Slovenj Gradec je bil pred kratkim prestavljen iz centra na obrobje mesta. S tem je pridobil poslopje, ki je v celoti zelo lepo in dobro opremljeno z vsemi potrebnimi pripomočki za nemoteno delo. Mladinski delavec-mentor Maks Pšeničnik, je izpolnil vse za nemoten potek druge delavnice, ki je potekala 29.6.2017. Tokratne teme usposabljanj so bile pravilna razporeditev nalog in del v delovanju glasbene skupine, uporaba fotografije, ter uporaba socialnih omrežij v delovanju glasbene skupine. Dana je bila domača naloga do naslednje delavnice; priprava nove fotografije.

Jože Habula, izvajalec delavnice: ”Mladinski kulturni center Slovenj Gradec me vedno navduši s svojo opremljenostjo in organiziranostjo. V času delavnice so imeli na obisku goste iz mladinskih centrov iz tujine, ki so jim kot prostovoljci pomagali pri izvedbi programa. Z dodatnim doprinosom sveže volje, pripravljenosti in energije, je bilo v centru odlično vzdušje. Usposabljanja so se udeležili člani glasbene skupine One Plan, člani skupine Furu Efu, pa so bili opravičeno odsotni. Program z njimi bomo nadoknadili, tako da bodo imeli vse potrebne informacije za nadaljnje delo. Člane skupine One Plan je najbolj zanimalo kakšna je pravilna razporeditev del in nalog v delovanju glasbene skupine. Povedali so, da jih je nedavno zapustil en član skupine, kar sredi nastopa, tako da so morali preostali člani, sami izpeljati svoj glasbeni nastop do konca. Skupaj smo preko predavanja in pogovora ugotovili, kako pomembno je, da so člani v glasbeni skupini v razporeditvi del in nalog, enakovredni. Da ne sme sloneti celotno delo glasbene skupine samo na eni osebi in da morajo vsi enakovredno sodelovati v procesu dela in razvoja. Skupno so se strinjali, da so za sprotno reševanje nastalih problemov pomembni odkritost, kompromis in moč dialoga. Zanimivost skupine One Plan je v tem, da so od štirih članov skupine, trije izmed njih, bratje. Občutek je, da jih je ta izkušnja, s preostalim članom, še bolj povezala med seboj.”

Maks(18); Na drugi delavnici sem dobil občutek, da imamo za sabo bazo, ki nas posluša, daje nasvete in nam pomaga reševati težave.

Aljaž(17); Druga delavnica je bila nadgradnja prve. Naučili smo se še več stvari in tudi ponovili stvari, ki smo jih že slišali na prvi delavnici.

Nejc(18); Zelo sproščen in odprt pogovor. Dobili smo koristne informacije, ki jih bomo zagotovo upoštevali.

Matevž(16);  Na drugi delavnici smo ponovili vse pomembnosti prve delavnice in hkrati dodali veliko novih. Bilo je zelo sproščeno in zanimivo in tudi poučno.

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa