Zaključek KABOOM!a

Danes se zaključuje seminar KABOOM!, na katerem je bila prisotna tudi Mreža MaMa. Organizirana je bila okrogla miza, v kateri so sodelovali strokovnjaki s področja komuniciranja. Udeleženci so tekom usposabljanj pridobivali veščine oziroma krepili kompetence predvsem na področju javnega nastopanja, inovativnih pristopov komuniciranju, kreiranju idej, pripravi komunikacijskega načrta ter sposobnosti merjenja učinkov komunikacije v javnem prostoru.

Laura Krančan, udeleženka (Mreža MaMa): “Seminar je postregel predvsem z »bonbončki« za nadaljnje delo in razmišljanja o izboljšavah, ki jih procesi komunikacije v nevladnih organizacijah potrebujejo. Vključitev strokovnjakov, ki sicer niso del mladinskega sektorja je ponudila odličen pogled iz drugega zornega kota, ki nam pri delu pogosto manjka. Nedvomno sem iz seminarja odnesla nov seznam opravil in izhodišč za diskusijo za Mrežo MaMa in idej za dvig vidnosti aktivnosti mladinskih centrov na lokalnih ravneh. Med mojimi pričakovanji je bilo sicer malo več snovnih teorij s področja komuniciranja ter raziskovanje inovativnih praks komuniciranja, a očitno bodo te še malo počakale.”

Borut Cink, MOVIT: “Na MOVIT-u, nacionalni agenciji programa Erasmus+: Mladi v akciji, ugotavljamo, da je na področju komuniciranja in razširjanja rezultatov projektov, ki so bili sprejeti v program, še precej prostora za dvig kakovosti. Ta izziv naslavljamo na več načinov. Eden izmed njih je organizacija mednarodnih usposabljanj. Tako je Kaboom! nastal v partnerstvu z nacionalnimi agencijami iz Estonije, Finske, Hrvaške in Litve. Velja izpostaviti, da Kaboom! ni klasično usposabljanje. Temelji predvsem na izmenjavi izkušenj, medsebojnem učenju in raziskovanju različnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in inovativnost komuniciranja. Na MOVIT-u smo navdušeni nad energijo in znanjem, ki so ga tekom treh dni, z nami delili udeleženci, in zadovoljni z izvedbo. Prezgodaj pa je, da bi lahko ocenjevali učinek seminarja, zato načrtujemo, da v roku enega leta z udeleženci seminarja izvedemo še eno evalvacijo, s katero bomo ugotavljali ali je imel Kaboom! učinek, ki smo ga načrtovali.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa