“Eno je imeti izobrazbo, drugo pa je kako z njo delovati.”

V Kariernem središču v Kranju je Mladinska mreža MaMa organizirala tretji regijski posvet v okviru projekta Koalicija mladih, ki je del procesa strukturiranega dialoga.

Regijski posveti so srečanja predstavnikov mladinskih centrov iz regije, svetovalcev iz kariernih središč in predstavnikov Mreže MaMa, ki so odlična priložnost, da lahko iz regijskih nivojev zberemo predloge za izboljšanje položaja mladih in oblikujemo skupino aktivnih mladih, ki bodo sodelovali na nacionalnem posvetu.

Proces strukturiranega dialoga je predstavil pomočnik vodje projektov Mreže MaMa, Urban Krevl, Mrežo MaMa in njene aktivnosti,  Sara Žvikart, sodelovali pa so še Jasmina Dordević iz Društva Blejski Mladinski center, Petra Bratuša iz KamRe, ter predstavniki ZRSZ: Uroš Kopavnik – koordinator in svetovalec v Kariernem središču ZRSZ Kranj, Marjeta Hutter – karierna svetovalka v ZRSZ Kranj, Magda Balek Resman – svetovalka na Urad za delo Jesenice, Radovljica ZRSZ in Irena Rems – svetovalka na Urad za delo Jesenice, Radovljica ZRSZ.

Jasmina Dordević iz Društva Blejski Mladinski center je povedala, da njihov center do sedaj še ni neposredno sodeloval z ZRSZ, sodelovali pa so s Študentskimi servisi, ki so v njihovem Mladinskem centru predstavljali sezonska dela. V predstavitvi mladinskega centra je izpostavila, da bi bilo smiselno v sodelovanju z ZRSZ organizirati dogodek, kjer bi lahko mlade informirali o možnostih zaposlitve na področju turizma in gostinstva, ki sta v občini Bled ena izmed bolj iskanih kadrov. Predlaga, da bi se o zaposlitvenih možnostih informiralo že osnovnošolce. Petra Bratuša iz Mladinskega dnevnega centra KamRa je povedala, da z ZRSZ že več let uspešno sodelujejo preko programa PUM-O (projektno učenje mlajših odraslih), udeležencem posveta pa je kot mlada oseba predstavila tudi svojo izkušnjo iskanja zaposlitve na trgu dela.

Uroš  Kopavnik, koordinator KS v ZRSRZ Kranj je poudaril, da je ena izmed njihovih prednostnih nalog ta, da mladi osvojijo veščine iskanja zaposlitve. Kot predavatelj in svetovalec ZRSZ je v preteklosti sodeloval z Mrežo MaMa, Zavodom Nefiks, preko programa PUM-O, zato se zaveda, da je za mlade zelo pomemben kontekst in vzdušje, ki ga ustvariš. Po mnenju kariernega svetovalca bi bilo več dela potrebnega tudi na področju, kako mladim povedati “Kaj je življenje”. Kopavnik je namreč povedal, da imajo mladi večkrat prevelika pričakovanja in upajo, da bodo drugi namesto njih opravili delo in prevzeli njihove odgovornosti. Dodal je še, da ZRSRZ mlade z veseljem obvešča po svojih adremah o vseh smislenih in relevantnih aktivnostih, ki jih organizirajo mladinski centri.

Vsaka rešitve je boljša, kot nobena!

Irena Rems iz UD Jesenice, Radovljica, ZRSZ, je poudarila, da je mlade potrebno že prej usmerjati in jih ozaveščati o poklicnih možnostih, vendar je potrebno paziti, da jim s tem ne ubijemo ustvarjalnosti, ki je hkrati nujno potrebna, da lahko uresničijo svoje fantazije. Marjeta Hutter iz ZRSZ Kranj pa je dodala, da bi bilo mlade potrebno že v času študentskega dela usmeriti v delo, kjer bi lahko glede na svojo izobrazbo pridobili ustrezne kompetence  in na ta način prenosljive veščine.

Z majhno iskrico interesa, se da hitro kaj narediti!

Po mnenju Magde Balek Resman iz UD Jesenice, Radovjica, ZRSZ, imajo mladi danes preveč informacij, zato se med njimi večkrat ne znajdejo in ne vedo, katere so za njih res relevante. Na ZRSZ mlade o možnosti poklicev in zaposlitev osvečajo tudi s pomočjo računalniškega programa KIK (Kam in Kako), kjer lahko mladi izvedo kateri poklici so primerni za njih in spoznajo poklice, ki jih še ne poznajo.

Resmanova je izpostavila še primer dobre prakse, ki je poznana predvsem v Ameriki. V osnovnih šolah organizirati karierne dneve, na katerih se predstavijo poklici staršev. V tem času je za osnovnošolske otroke to že dodana vrednost, saj začnejo razmišljati in ni vse samo igra.

Z eno izobrazbo se lahko opravlja različne poklice.”

Skupna točka in oblikov predlog:

Pregledati možnosti sodelovanja Društva Blejski mladinski center z Zavodom RS za zaposlvanje (organiziranje delavnice/dneve odprtih vrat, kjer se predstavi ZRSZ in delodajalci).

Dodatni predlogi:

Pregledati možnosti, kako bi lahko srednje šole preko madinskih centrov povezali s predstavitvijo ZRSZ.

 Vir in foto: Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa