“Za mlade je pomembno, da se vključujejo v prostovoljno delo, saj s tem krepijo svoje kompetence!”

Včeraj, 20.20.2018 je Mladinska mreža MaMa v Kariernem središču v Celju organizirala zadnje februarsko regijsko srečanje v okviru projekta Koalicija mladih. S srečanji naslavljamo proces strukturiranega dialoga in ti dogodki predstavljajo priložnost za srečanje med predstavniki mladinskih centrov iz regije, svetovalci iz kariernih središč in predstavniki Mreže MaMa.

Namen: iz regijskih nivojev zbrati predloge za izboljšanje položaja mladih in oblikovati skupino aktivnih mladih, ki bodo sodelovali na nacionalnem posvetu

Srečanja so se udeležili Mateja Cvelfar iz ZRSZ;  OS CeljeNežika Pavlič Brečko iz MC Dravinjske doline ter Katja Romih iz Mcc Celjskega Mladinskega centra. Proces strukturiranega dialoga in aktivnosti Mreže MaMa v okviru projekta Koalicija mladih sta predstavila vodja projektov Mreže MaMa Laura Krančan in pomočnik vodje projektov, Urban Krevl.

Obe predstavnici mladinskih centrov sta povedali, da z ZRSZ  sodelujejo v okviru APZ, a sta dodali, da to obdobje hitro mine. Pravtako ugotavljajajo, da se mladi raje ali lažje udeležujejo dogodkov na temo zaposlovanja v mladinskih centrih, ker, da jim je okolje bolj prijazno kot prostori ZRSZ. Kot sta povedali, si mladi v mladinskih centrih pridobivajo znanja in kompetence, ki jim služijo tudi na nadaljni poti iskanja zaposlitve, zato je po njunem pomembno, da ZRSZ ve kakšne aktivnosti izvaja Mladinski center.

Erasmus+ je možnost za mlade, da v tujini pridobivajo kompetence in delujejo na področju, ki jih zanima.

Mateja Cvelfar iz ZRSZ;  OS Celje je povedala, da mora ZRSZ paziti pri izbiri posredovanja informacij oz. dogodkov drugih inštitucij, ker se hitro vzpostavi negativno mnenje splošne javnosti o aktivnostih ZRSZ, v kolikor pride do objave oz. posredovanja informacij neprimernih dogodkih oz. informacij. Izpostavila je problem nekaterih osipnikov in ostalih mladih z nižjo izobrazbo, ki prihajajo iz okolja, kjer nimajo podpore. Za te ni toliko možnih ukrepov in druge podpore tudi s strani mladinskih organizacij. (ZRSZ ima namreč spodbude za zaposlovanje ter program PUMo). Poudarila je, da ZRSZ izvaja modularne delavnice ter delavnice veščin iskanja zaposlitve (trening zaposlitvenega razgovora, pregled vloge v skupini, kreativni življenjepis ter ostale delavnice na temo učenja veščin vodenja kariere). Kot je dodala, se statistika brezposelnosti med mladimi izboljšuje saj brezposelnost pada. Se pa že dogaja, da včasih ni brezposelne osebe za določeno delovno mesto.

Po izkušnjah predstavnice ZRSZ težavo predstavlja tudi to, da mladi ne znajo primerno sestaviti življenjepisa ali motivacijskega pisma. Kot so povedale, gre to pripisati šolskemu programu, ki mladih, predvsem v srednjih šolah,  ne pripravi na trg dela (imajo premalo poudarka na učenju veščin vodenja kariere).

Oblikovani predlogi/ukrepi:

Mladinski centri se posebej sestanejo s svetovalci za Mlade iz ZRSZ.

Mladinski centri redno obveščajo ZRSZ o svojih dogodkih, ki le-te objavlja na svoji spletni strani.

ZRSZ objavlja svoje dogodke na mobilni aplikaciji MLADIM; v skladu z dogovorom na ravni Centralne službe ZRSZ.

Predstavitev mladinskih centrov na ZRSZ na letni ravni ter obisk delavnic v mladinskih centrov s strani svetovalk ZRSZ.

Predstavitev projektov Erasmus+ v kariernem središču.

Vzpostavljanje vezi med PUM-O, mladinskimi centri in ZRSZ.

Mladinski centri koristijo prostore kariernega središča za svoje aktivnosti.

V prvi polovici 2018…

Uspešno opravljeno delo na regijskih posvetih nam bo olajšajo organizacijo Nacionalnega posveta v mesecu marcu 2018, ko bomo skupaj z MSS pripravili nacionalno srečanje z 48 delegati ter s predstavniki resornih ministrstev ali drugimi deležniki, ki jih bodo pobude nagovarjale. V maju 2018 pa kot zaključek tokratnega projekta strukturiranega dialoga načrtujemo Nacionalno konferenco, kjer bodo mladi javno predstavili ukrepe in odgovore odločevalcev/ministrstev.

Aktivnosti izvajamo v okviru procesa strukturiranega dialoga in ob podpori programa Erasmus+ Mladi v Akciji, znotraj projekta Koalicija mladih.

Vir in foto: Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa