Regijsko srečanje v Velenju

Mreža MaMa je v četrtek, 29.3.2018, v okviru projekta Koalicija mladih (Erasmus+) organizirala že 10. regijsko srečanje na Kariernem središču v Velenju med predstavniki mladinskih centrov in predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje OS Velenje.

S strani mladinskih centrov so se regijskega posveta udeležili: Uroš Pajenk (Mladinski kulturni center Slovenj Gradec), Marko Pritržnik (Mladinski center Velenje), Urban Hrastnik (Mladinski center Šmartno ob Paki), Špela Porčnik (ŠKTM Radlje ob Dravi), Ana Pisar (Koroški mladinski kulturni center) ter predstavnici Mreže MaMa Laura Krančan in Maja Hostnik. S strani ZRSZ OS Velenje so bili prisotni Tina Vrhovnik Melanšek, Branka Škulj Nussdorfer ter Jernej Prednik.

Po predstavitvi projekta Koalicija mladih in strukturiranega dialoga s strani Mreže MaMa, so svoje dejavnosti predstavili tudi predstavniki mladinskih centrov in predstavnice Zavoda RS za zaposlovanje OS Velenje.

Uroš Pajenk, predstavnik Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec je poudaril sodelovanje s PUM in socialno aktivacijo, kot naprimer Štartaj Slovenija, projekt GRIFFIN (11 mesečni projekt, ki omogoča kratkoročno zaposlitev) ter projekt ALTRA, ki nudi možnost opravljanja del.

Špela Porčnik, predstavnica ŠKTM Radlje ob Dravi je izpostavila Made with Y, ki ga izvaja Zavod Ypsilon in, ki spodbuja zaposlovanje mladih.

Marko Pritržnik, predstavnik Mladinskega centra Velenje je izpostavil predvsem dobro sodelovanje z ZRSZ preko programov aktivne politike zaposlovanja ter program UDARNIK, kjer mladi izvajajo prostovoljno delo ( trenutno 80 prostovoljcev) s katerim si krepijo kompetence in preko teh akcij prihajajo v stik z delodajalci.

Urban Hrastnik, predstavnik Mladinskega centra Šmartno ob Paki je izpostavil zelo sodelujejo z občino Šmartno ob Paki ter, da so edini javni zavod, ki skrbi za mehke vsebine za mlade. Povedal je tudi, da sodelujejo s posamezniki, ki so se v preteklosti izkazali in sodelujejo z občino – počitniško delo za mlade  (»PORIHTAJMO SI ŠMARTNO«).

Ana Pisar, predstavnica Koroškega mladinsko kulturnega centra je poudarila v osnovi mladinski kulturni center in da se vedno bolj trudijo delati na področju neformalnih izobraževanj ter, da se kot zasebni zavod prebijajo v mladinsko delo. Sodelujejo tudi z ZRSZ, NEFIKS preko intenzivnih izobraževanj in mladim nudijo podporo mladim pri iskanju zaposlitve.

Branka Škulj Nussdorfer, vodja urada za delo je povedala, da se ljudje na kariernih pripravljajo na razgovore z podporo svetovalk, ki jih aktivirajo. Poudarila je dobro sodelovanje z mladinskimi centri hkrati pa je izpostavila je manko PUM-a v Velenju, trend staranja uporabnikov ZRSZ (diplomirali bodo pri 27.-28. letu) ter problem brezdelja mladih.

Jernej Prednik, svetovalec za mlade do 30 let  je poudaril, da se veliko mladim uspe zaposliti ter, da je trend zaposlovanja je v porastu. Priložnost sodelovanja z mladinskimi centri vidi v pomoči pri vzpostavljanju odnosa z mladimi na področjih komunikacije (pristop do delodajalca) in prekarnosti.

Tina Vrhovnik Melanšek, svetovalka za mlade, ki so na ZRSZ prijavljeni več kot 12 in imajo težave v duševnem zdravju je izpostavila, da na ZRSZ izvajajo modularne delavnice za brezposelne mlade. Povedala je pa tudi da si želi, da bi mladinski centri pomagali pri pripravi mladih na aktivacijo.

Povzetki/ukrepi

-Jamstvo za mlade: javni zavodi posameznih ukrepov ne morejo dobiti (S13 kot upravičenec)

-Delo na terenu: vmesno informiranje, izvajanje delavnic

-Vidik javnih zavodov na javnih razpisih

-Javna dela – nižji kriterij obdobja brezposelnosti za mlade

-Mreža MaMa pošlje možnost izvajanja usposabljan v sklopu projekta Mladim: Komuniciranje, samopodoba, aktivacija (Mladim)

-35 let – potrebna je širitev opredelitve – kdo so mladi

-REHASVETOVALKA – pobuda za rehabilitacijsko zaposlovanje in povezovanje; predavanja za delodajalce za delo z ranljivimi skupinami; javna dela – pogoj redna zaposlitev.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa