5. regijski dogodek v Kamniku

V Kamniku se je odvijal peti v nizu 12 regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Kamnik.

Dogodek Osrednjeslovenske regije se je odvijal v prostorih Doma kulture Kamnik, kjer je tudi sedež Mladinskega centra Kotlovnica Kamnik. V prvem delu posveta so se predstavljali mladi s primeri dobrih mladinskih praks znotraj regije. V drugem delu dogodka, pa so s pomočjo strukturiranega dialoga izpostavili temo aktivne participacije mladih skozi njihovo kreativnost terumestitev v javne prostore.

Primere dobrih praksi so predstavili Mladinski svet Ljubljana, KIKštarter – Kemična industrija Kamnik, Program Erasmus +, MC Kotlovnica, Mladi Zmaji/Četrtni mladinski center Črnuče

Strukturirani dialog

Tema: aktivna participacija mladih skozi njihovo kreativnost ter umestitev v javne prostore.

Gostje: mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo, mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino, mag. Matej Tonin, poslanec DZ RS in Izidor Shaker Kamal, poslanec DZ RS.

Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo je ob začetku strukturiranega dialoga pozdravila vse navzoče mlade in izpostavila prepričanje, da je “mladina naša prihodnost.” Dotaknila se je področja kulture in mladih in ga označila za zelo perspektivnega. Pravi, da na tem področju deluje veliko mladih, hkrati pa “so na področju kulture in umetnosti mladi zares inovativni, glasni in aktivni.” Pridobljenih je bilo kar nekaj evropskih sredstev, ki bodo mladim tudi v prihodnje omogočali sodelovanje na tem področju. Uvodnim besedam ministrice je sledil tudi mag. Peter Debeljak, ki je vse mlade pozdravil in poudaril, da morajo vsi akterji na področju mladih dobro sodelovati. Vlada lahko lokalnim okoljem pomaga, pravi in dodaja, da so ti regijski dogodki namenjeni prav temu, da “izmenjamo dobre prakse in ideje.” Pozdravil je tudi izbor teme regijskega dogodka v Kamniku, saj kot pravi “ima tudi kultura svoje izzive” in s skupnimi močmi kot poudarja, se lahko dosežejo še boljši rezultati. Nadaljeval je mag. Matej Tonin, poslanec, ki je dejal, da sam regijske dogodke vidi kot priložnost, da se mladi aktivirajo. Pravi, da naj mladi ne pričakujejo, da bo država kaj opravila namesto njih, a hkrati lahko to vidijo kot priložnost, da sodelujejo in izkoristijo možnosti, ki jim jih država vseeno daje, saj kot pravi, lahko država pride nasproti. Omizju se je z malo zamude pridružil tudi poslanec Izidor Shaker Kamal, ki je vse skupaj lepo pozdravil in poudaril, da tudi v državnem zboru deluje veliko mladih poslancev.

Strukturirani dialog z mladimi

Ministrica za kulturo, Julijana Bizjak Mlakar je napovedala tudi sodelovanje ministrstva z gospodarstvo z ministrstvom za kulturo, saj lahko tako koristijo tudi evropska sredstva. Manjka pa zakon o kulturni dediščini, ki bi posledično priskrbel tudi prepotrebna sredstva, saj je tam potrebno veliko dela. Zakaj to omenja? Kot pravi tudi prostore, ki jih tako prenovijo ali adaptirajo nato lahko uporabljajo različne organizacije, mladinski centri, itd. Opozorila je na tudi bralno kulturo, saj kot pravi so rezultati bralne pismenosti zadnje leta vse slabši, kar verjetno pomeni tudi na tuji jeziki prodirajo v naša življenja.

Goran Završnikje poudaril, da ima skoraj vsaka šola svojo telovadnico, gledališke dvorane pa skoraj nobena. Zakaj je temu tako? Obstaja kakšna veja, ki razmišlja o tem, da se podpira nevladna oziroma neinstitucionalna mladinska kultura, ki velikokrat izvira v lokalnih okoljih? Na ta vprašanja je odgovorila ministrica, ki je povedala, da je prav, da za mladinsko kulturo skrbijo občine. Objavljajo tudi razpise, na katerih lahko kandidirajo skupine, ki delujejo znotraj številnih kulturnih domov v lokalnih okoljih. Ministrici je bilo naslovljeno tudi vprašanje, ali obstaja možnost, da se uredi področje avtorskih pravih? Veliko težav iz tega naslova nastaja tudi med delom pri mladinskih organizacijah, saj so stroški iz tega naslova lahko izredno visoki. Odgovorila je, da to področje sodi na ministrstvo za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj, četudi sama meni, da bi lahko oziroma moralo biti pod okriljem ministrstva za kulturo. Težave so tudi svojci avtorjev, kot pravi ministrica, a tudi na tem področju iščejo rešitve. Kot pravi, se trudijo, da bi tudi organizacije, ki se ukvarjajo z avtorskimi pravicami sodile k ministrstvu za kulturo, saj bi le tako lahko uredili tudi to področje.

Matej Toninje glede težave pri avtorskih pravicah jasno izpostavil srž problema. Preveliko število neusklajenih delavcev na tem področju. Pravi, da so organizacije, ki se s tem ukvarjajo med seboj skregane in s tem ne skrbijo za efektiven prostor za ustvarjanje.Peter Debeljak se je pridružil mnenju Gorana Završnika in povedal, da je potrebno odkriti modele, kako podpirati mladinsko kulturno udejstvovanje v lokalnih okoljih. Z vzpostavitvijo takšnih modelov, lahko tudi mladi pridejo do stanja, ki si ga želijo, pravi. Izidor Shaker Kamal je poudaril, da je mladinsko področje skupek različnih resorjev, problem pa je, da so sredstva vseeno preveč porazdeljena. Dodal je tudi, da je spodbujanje aktivnosti na lokalnih ravneh izrednega pomena.

Uvodne besede organizatorjev in gostov

Uvodoma je mlade nagovoril župan občine Kamnik, Marjan Šarec, ki je poudaril pomembnost priložnosti, ki jo mladi imajo, saj, da “bodo lahko izmenjali menja z vsemi vpletenimi na področju mladih“, kar pozdravlja in česar se veseli. Povedal je, da v Kamniku podpirajo razvoj mladih in opomnil na lanskoletno pridobitev naziva Mladim prijazna občina. Z nagovorom je nadaljevala predstavnica URSM Barbara Zupan, ki je opomnila na namen regijskih dogodkov. Spomnila je na številne mladinske delavce in hkrati pozdravila delo sveta Vlade RS za mladino, v katerem imajo možnost spregovoriti tudi predstavniki mladinskih organizacij. “Ko damo mladim besedo, jim damo upanje za prihodnost,” je dejala. S pozdravi je nadaljeval tudi predsednik MSS Tin Kampl, ki je izpostavil kakšni so cilji regijskih dogodkov in mlade pozval, da tudi na tem dogodku aktivno sodelujejo. Zahvalil se je tudi vsem političnim odločevalcem, ki so prepoznali dodano vrednost teh regijskih dogodkov in se jih aktivno udeležujejo. David Banović z Mladinske mreže MaMa je vse mlade povabil k obisku spletnega portala mlad.si, s katerim Mreža MaMa upravlja in hkrati mlade pozval, da na dogodku aktivno sodelujejo. Elizabeta Lakosil iz Movita je predstavila njihovo delo in omenila tudi program Mladi v akciji.Rok Kosec iz Mladinskega centra Kotlovnica je opozoril mlade, da naj se ne “bojijo lepih oblek in jasnih besed,” ki jih bodo slišali in se aktivno pridružijo debati.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa