“Delovni timi so skupine pomembnih odnosov za doseganje skupnega cilja!”

V petek, 30. marca 2018, je Mreža MaMa izvedla usposabljanje projekta MLADIM v okviru modula: Evalvacija mladinskega dela. Usposabljanje je potekalo v prostorih naše ljubljanske članice, Mladinske postaje Moste.

Udeleženke usposabljanja so pridobile teoretična znanja s področja evalvacije mladinskega dela, ki pomembno prispeva k profesionalni rasti tako mladinskih delavcev, kot mladinskih centrov. V prvem delu usposabljanja so se udeleženke spoznale s pomembnimi temami na področju skupinske dinamike, reševanja konfliktov, razumevanjem lastnega odziva in spoprijemanja s stresom, postavljanjem mej na delovnem mestu, razumevanja in izražanja čustev na delovnem mestu. S pomočjo teoretične predstavitve izvajanja poklicne refleksije med zaposlenimi, je skupina na podlagi konkretnega primera ene izmed udeleženk preverila, kako naj bi refleksija poteka in kakšen doprinos ima za vsakega udeleženca tovrstne skupine.

Drugi del usposablja je bil namenjen razumevanju mladostništva in dela z mladimi. Preko interaktivne igre vlog so e udeleženke s pomočjo teoretičnega znanja poskušale vživeti v mladega človeka, ki prihaja v mladinski center. V nadaljevanju je sledila razprava, kako so se udeleženke počutile v igrani vlogi in katera področja bi lahko, kot mladinske delavke še okrepile in izboljšale.

»Usposabljanje mi je bilo všeč ker so bili prikazani različni pristopi, ki jih bomo lahko nadalje uporabili pri interviziji v kolektivu. Iznos izobraževanja je zelo praktičen.« Larisa

»Usposabljanje mi je bilo všeč, ker je bilo sproščeno.« Janja

»Izpostavila bi, da je v uvodnem delu bilo zelo dobrodošlo, da je izvajalka predstavila projekt, ozadje, časovni potek, cilje ipd. Smatramo, da je projekt dobro zastavljen, delavnica je dobro strukturirana, izvajalka podaja vsebino sistematično. Tudi v prihodnje bi si želeli podobna izobraževanja, več kot dobrodošle bi bile tudi supervizije.« Mateja

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa