Pregled lokalnih dogodkov ob zaključku projektov JR-AD

Na Mreži MaMa smo pripravili kratek pregled dogodkov, ki jih ob zaključku projektov Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost, pripravljajo mladinski centri po Sloveniji in Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina.

Zaključno konferenco nacionalnih operacij JR AD z naslovom »Mladimo prihodnost«, 13. septembra 2018, pripravlja tudi deset nacionalnih organizacij, kjer se bo s projektom Mladim predstavila tudi  Mreža MaMa.

Zaključni dogodki, ki sledijo

Pekarna Magdalenske mreže

Na javnem razpisu je Pekarna Magdalenske mreže prijavila projekt Združimo se!, v okviru katerega sedaj pripravlja mednarodno konferenco Združimo se! Zadružništvo in mladi. Namen konference je v slovenskem prostoru skupaj z mednarodnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami odpreti debato o zadružništvu kot trajnostni obliki zaposlovanja mladih. Prav tako bo konferenca namenjena seznanitvi z zaključki projekta, v okviru katerega se je v letih 2016 in 2018 približno 170 mladih skozi teoretične in praktične vsebine seznanjalo z delavskimi pravicami, participatorno ekonomijo in zadružništvom.

Konferenca bo potekala 6. in 7.9.2018 v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru.  

Mladinski kulturni center Maribor

Mladinski kulturni center Maribor je na javnem razpisu prijavil projekt Delat grem, ki je skozi sklope aktivnosti »Knjižnica znanj«, »Banka povezovanj« in »Razvijanje mladih sanj« povezoval brezposelne mlade, migrante in etnične manjšine, dijake ter študente z delodajalci, ki verjamejo v znanje in kompetence mladih. Aktivnosti projekta so temeljile na mladinskem delu, povezovanju Podravske in Pomurske regije ter opolnomočenju mladinskih organizacij. Program Delat grem! je vključeval inovativne pristope k večanju zaposljivosti mladih in krepitvi mladinskega dela, izvajal pa se je v Mariboru in Lendavi.

Ker se projekt bliža koncu pripravlja Mladinski kulturni center zaključno konferenco projekta, ki bo potekala v petek, 7.9. 2018 ob 13. uri v 2. nadstropju Mladinskega kulturnega centra Maribor.

Mladinski center Dravinjske doline

MCDD je prijavil projekt Mladinske kreativne produkcije, ki je združeval perspektivne mlade iz različnih področij kreativne industrije predvsem arhitekture in oblikovanja. Mladi s področja arhitekture in oblikovanja so se v projektu MKP združevali v kreativno skupnost, ki mladim omogoča dostop do specifičnega in praktičnega znanja.

V okviru projekta je nastala revija Kreativne produkcije, v kateri lahko najdemo podrobnosti o projektu, kreativni skupnosti, arhitekturnem svetovanju, izobraževanju o arhitekturi in oblikovanju ter mladinskih arhitekturnih natečajih.

Mladinski center Dravinjske doline pa pripravlja tudi zaključno konferenco projekta, ki bo 12.9.2018, od 12. do 15. uri. Namen konference je predstavitev rezultatov dela mladih.

Pretekli zaključni dogodki mladinskih centrov

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina

Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina je prijavil projekt Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela, ki je mladim utiral pot do novih izkušenj in zaposlitev v lokalnem okolju. Projekt je bil zasnovan na dveh stebrih. Prvi steber je bil namenjen vzpostavitvi Lokalnega partnerstva za zaposlovanje mladih na lokalnem trgu dela, ki je bil vzpostavljen in je deloval v občini Ajdovščina in občini Sežana. Drugi steber projekta pa je bil namenjen usposabljanju mladih in je bil sestavljen iz treh faz: uvodnega usposabljanja, usposabljanja pri mladinskih in drugih organizacijah in usposabljanja na delovnem mestu.

Ob zaključku projekta so organizirali zaključno konferenco, ki je potekala 24.5.2018, in na kateri sta bila predstavljena dva primera dobrih praks in okrogla miza na temo »Prihodnost zaposlovanja mladih v lokalnem okolju«.

Mladinski center Trbovlje

Mladinski center Trbovlje je organiziral zaključno konferenco projekta Ključ, ki je potekala v Mladinskem centru Šentjur, 11.junija 2018. Namen zaključne konference je bil predstaviti rezultate projekta, ki je bil namenjen zaposljivosti in zaposlenosti mladih in uspešne zgodbe, ki so se razvile ter predstaviti nov model zaposlovanja in smer, v katero se le ta razvija tudi po končanem projektu.

V okviru projekta so izdali tudi priročnik z naslovom »Kako izvesti projekt na področju zaposlovanja mladih?«, v katerem najdemo zanimive informacije o projektu Ključ, metodologiji projekta, podpornih aktivnostih projekta, izkušnjah delodajalcev, uspešne zgodbe mladih,…

Organizacije, ki v naslednjih dneh zaključujejo svoje projekti so tudi ZPTM Brežice, BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti Ljubljana, Zavod O, zavod škofjeloške mladine.

Foto: Infopeka

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa