Pisma dobrim možem smo že poslali…

Pisma dobrim možem smo že poslali

Leto se počasi zaključuje, prihaja novo, z novimi izzivi, nalogami in odgovornostmi.

Leto 2018 je bilo za Mrežo MaMa leto zaključkov, kot je običajno za organizacijo, ki deluje brez rednega financiranja in se financira preko različnih projektov. Tako smo letos obeležili kar tri uspešne zaključke naših projektov. Eden od treh, pa tudi eden izmed naših največjih in najuspešnejših projektov, Mladim, je zagotavljal kar dve strokovni zaposlitvi. Mladim je projekt, ki je za seboj pustil mnoga usposabljanja za mladinske delavce_ke in gradiva za razvoj mladinskega dela ter s tem pisal dobro zgodbo mladinskega sektorja. Čeprav je bil projekt mnogokrat zahteven, ga bomo pogrešali, saj je bil projekt, ki je skupaj z mladinskimi centri ustvarjal zaposlitve za mladinske informatorje in tako povezal kar 20 mladinskih centrov, skupno pa ustvaril 32 zaposlitev.

V preteklem letu smo uspešno smo zaključili naše prvo strateško partnerstvo Mladinska akademija programa Erasmus+: Mladi v akciji. Prav tako smo zaključili projekt strukturiranega dialoga, Koalicija mladih, in projekt West Balkan Window, ki je krepil mladinske strukture na zahodnem Balkanu. Sodelovali smo pri projektu Urada RS za mladino, Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, s pomočjo katerega smo zaposlili mladinskega delavca in delavko. Oba smo uspešno usposobili in bosta ostala del ekipe Mreže MaMa tudi v prihodnjem letu.

Iz mojega uvoda izgleda, kot da smo ostali brez projektov. Pa vendarle ni tako. V teku je projekt strateškega partnerstva Socialnega vključevanja v mladinskih centrih, uspešni pa smo bili tudi na nekaterih drugih razpisih in tako zagotovili izvajanje strateškega partnerstva Pametno mladinsko delo in projekt strukturiranega dialoga, EU smo mi. V letošnjem letu smo pričeli z izvajanjem pilotnega projekta Logbook, znotraj katerega v slovenski prostor implementiramo orodje za dokumentiranje in spremljanje kakovosti v mladinskem delu. Z nami pa v letu 2019 potuje tudi portal mlad.si, ki ga ustvarjamo skupaj z mladinskim sektorjem in Uradom RS za mladino za mlade.

Leto 2019 bo na Mreži MaMa še naprej usmerjeno v krepitev mladinskega sektorja, predvsem bomo okrepili skrbniške sestanke in obiskali večino mladinskih centrov v Sloveniji. Božičku, Dedku mrazu in ostalim dobrim možem pa smo že pisali za podporo pri raziskavi na temo kakovosti mladinskega dela in redno financiranje Mreže MaMa.

Vsekakor prihaja bolj »sobotno leto«, ko se bomo zazrli vase, se mrežili, informirali, komunicirali in predvsem delali ter skušali upravičiti zaupanje naših financerjev in tistih, ki nas podpirajo. Pri tem se želimo še posebej zahvaliti Uradu RS za mladino, NA Movit, vsem mladinskim centrom in občinam, pa tudi Družbi ZEOS d.o.o. in ostalim podjetjem.

V novem letu se veselim sodelovanja z vsemi, s tistimi, ki že sodelujem in s tistimi, s katerimi še bom.

Vsem želim srečno 2019, začinjeno s stvarmi, dejanji… ki si jih želite vi.

Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa