6. regijski dogodek – Nova Gorica

Danes se ob soorganizaciji Mladinskega centra Nova Gorica odvija 6. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je torej na vrsti Goriška regija.

Z vzpostavljanjem dialoga in plodnega partnerstva vseh relevantnih deležnikov, Urad RS za mladino v sodelovanju z MSS, Mrežo MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko, ki izdaja tudi certifikat Mladim prijazna občina tako konkretizira in naslavlja delo na lokalnih ravneh.

#rastimo skupaj

Pogovor vodi in usmerja predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl.

Poleg dr. Petra Debeljaka in Nataše Lombergar iz Urada RS za mladino pa v njem sodelujejo tudi vodja projektov Mladinske mreže MaMa,Laura Krančan, Rozana Mužica iz Inštituta za mladinsko politiko in Petra Miklaužič,MSS.

Za omizjem, kot gostje sodelujejo tudi: župan MO Nova Gorica, Matej Arčon ter Marinka Saksida iz iste občine, Milan Turk župan občine Šempeter-Vrtojba, Erika Zavnik iz občine Ajdovščina, Roberta Filipič iz občine Miren-Kostanjevica, Tina Novak Samec iz občine Brda, Janja Hiti iz občine Idrija, mag. Lara Brun, Jelena Vukmir in Ana Raganzini iz Mladinskega centra Nova Gorica, Johannes Vuga Gregorič iz Kluba goriških študentov, Edvin Pozderović iz Masovne-Zavod neinstitucionalne kulture, Aleš Bajec iz KŠTM Šempeter-Vrtojba, Maja Vogrič in Maša Eržen iz Mladinskega centra Idrija, Matej Likar iz Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina ter Matija Gregoričiz Mladinskega društva Slika.

dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino je uvodoma povedal, da so se na podlagi evalvacije dogodkov v letu 2015 odločili oblikovali platformo regijskih dogodkov, kjer bo cilkel dogodkov individualiziran in osredotočen na lokalno raven. V letošnjem letu je to 6. po vrsti in kot pravi dr. Debeljak, je želja Urada RS za mladino, da se tudi preko teh regijskih dogodkov “prepozna/dvigne zavest o pomenu mladinskega dela na lokalnih ravneh.“

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije je poudaril, da je pomembno, da se akterji regije dobijo in podebatirajo, ter predstavijo tako dobre prakse, kot področja kjer je potrebno še nekaj dela. “Namen dogodka je vzpostaviti platformo med mladinskimi organizacijami,” je izpostavil. Laura Krančan, vodja projektov Mreže MaMa je pohvallila pestrost mladinskega dela v regiji. Poudarila je, da iz te regije prihajajo kar 4 njihove članice in dodatno izpostavila pobudo za regijsko povezovanje. Rozana Mužica iz Inštituta za mladinsko politiko je predstavila certifikat Mladim prijazna občina in izpostavila, da imata v tej regini 2 občini omenjeni certifikat.

Matej Arčon, župan MO Nove Gorica, je lahko izraz dobrodošlice izkazal ravno v času, ko občina Nova Gorica praznuje (praznik občine) in poudaril, da v tem tednu praznujejo tudi študentje v sklopu festivala mladih. Ponosen je, da so nacionalni odločevalci zaznali pomen regijskega in medregijskega povezovanja, saj tako, po njegovem, lahko pridemo do rezultatov. “Mladi so tisti, ki lahko presegajo meje in so ključ do povezovanja,” poudarja. mag. Lara Brun, direktorica MC Nova Gorica je povedala, da pričakuje začetek boljšega regijskega sodelovanja, da pa lahko pohvali lokalno povezovanje. Dodano vrednost prepoznava v povezovanju mladih in vključevanju v razne sektorje (šport, gospodarstvo. ..), kot največji izziv pa je izpostavila selitev v nove ter večje prostore, v čemer se je strinjala tudi ga. Marinka Saksida iz MO Nova Gorica.

Več sledi…

Izpostavljeni cilji:

– odpravljanje pomanjkljivosti v ukrepih mladinske politike,

– spodbujanje priprave strategij za mlade v lokalnih skupnostih, v sodelovanju z mladimi in po smernicah tega programa,

– izboljšanje delovanja mladinskega sektorja in povečano sodelovanje mladih pri upravljanju družbenih zadev,

– zagotavljanje geografsko usklajenega razvoja organizacij v mladinskem sektorju in delovanja neorganizirane mladine in

– izdelava končnega elaborata v obliki zbranih zavez (uresničevanje zbranih zavez bodo preverjali s pomočjo regijskega koordinatorja).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa