6. regijski dogodek v Trbovljah

V Trbovljah se je odvil šesti v nizu 12 regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Trbovlje.

Dogodek Zasavske regije je potekal v prostorih Mladinskega centra Trbovlje. V prvem delu posveta so se predstavili mladi s primeri dobrih mladinskih praks znotraj regije. V drugem delu dogodka pa so s pomočjo strukturiranega dialoga izpostavili temo zaposlovanja mladih in socialnega podjetništva.

Strukturirani dialog

Izbrani častni gostje: Martina Vuk, Državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino in Urška Poznič Goršek, direktorica Občinske uprave Občine Trbovlje.

Direktor Urada RS za mladinomag. Peter Debeljak je na začetku strukturiranega dialoga mladih z odločevalci povedal, da je tokrat izbor teme zares pomemeben. Veliko aktivnosti gre v smeri zaposlovanja mladih, od zaposlitvenih delavnic do izvajanja ukrepov v okvirih Jamstva za mlade. Državni sekretar v Kabinetu predsednika vladeTadej Slapnik je izrazil veselje, ob izvedbi vseh regijskih dogodkov in pozdravlja vsakršno spodbujanje participacije mladih. Uvodoma je izpostavil vladni projekt zadružništva in socialnega podjetništva. Kot je poudaril mladi “potrebujejo iniciative.” Izpostavil je, da želijo uporabiti ukrepe “ki bi mlade napeljali k razvoju socialnega podjetja, ki omogoča trajno zaposlovanje.”

Urška Poznič Goršek, direktorica Občinske uprave Občine Trbovlje pozdravlja izvedbo dogodka v Trbovljah in dodaja, da v Mladinskem centru Trbovlje potekajo dobri dogodki, ob tem pa da “se občina trudi in pridružuje vsem pobudam mladih in jih podpira skozi MC in druga društva.” Glede podjetništva v Trbovljah, je povedala, da imajo razpis, ki pomaga podjetjem, tudi mladim. V okviru tega razpisa na letni ravni prejmejo 70 vlog. Kot pravi spodbujajo mlada podjetja, samostojne podjetnike in podjetništva v OŠ. Lilijana Ristič iz Zavoda za zaposlovanje v Trbovljah je izpostavila, da “mladi in mladinski centri delajo!” Kot pravi so zelo aktivni, vendar se področje brezposelnosti slabša, saj imajo največ pri njih največji delež brezposelnosti v razmerju do enega zaposlenega. Poudarja, da je stanje, ko so mladi aktivni posamezniki brezposelni, izredno žalostno. Izpostavila je še eno težavo – dolgotrajno brezposelnost.

Tudi v mladinskih zadrugah je prihodnost!

Tadej Slapnik je glede aktivnosti v okviru Jamstva za mlade povedal, da je potrebno spodbuditi mladinske iniciative. Omenil je tako ukrepe za ekonomsko demokracijo kot delo na razvoju socialnega podjetništva. Kot pravi bodo v prihodnje imeli veliko vlogo mladinski centri s “svojim kadrom in infrastrukturo.” Pripravljajo tudi ukrep oziroma poseben finančni mehanizem, ki bi bil omogočal kredite tovrstnim podjetjem. Kot pravi se je potrebno usmeriti v razmislek kako spodbuditi podjetja, ki delujejo med seboj, da med seboj začnejo aktivno sodelovati. Tako lahko pridemo, kot pravi tudi do zametkov podjetji, ki bi ponujali storitve, ki jih v Sloveniji še ni. Poudaril in izpostavil je združevanje in povezovanje, saj tako lahko mladi skupaj ustvarijo podjetje ter nato nastopajo in konkurirajo na trgu dela.

Uvodni pozdravi organizatorjev

Na začetku so veliko število mladih nagovorili in pozdravili predstavniki vseh organizacij, ki stojijo za idejo in organizacijo letošnjega cikla regijskih dogodkov po Sloveniji. Kot je povedala Barbara Zupan iz URSM z regijski dogodki želijo “spodbuditi lokalno razmišljanje in delovanje, prenos znanja in spodbuditi mlade in ostale k večji povezljivosti med seboj.” Tin Kampl, predsednik MSS je povedal, da z regijskimi dogodki premikamo meje in dejansko sodelujemo. Kot je povedal, so organizatorji skupaj z mladimi uspeli zaživeti geslo #rastimoskupaj in kot pravi je ponosen in vesel, da na enem mestu in znotraj ene akcije “pokažemo lokalne mladinske politike, primere dobrih praks in si izmenjamo izkušnje in izzive.” Maja Hostnik, direktorica Mladinske Mreže MaMa je takoj izpostavila dobro delovanje mladinskih centrov v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku ter pri tem dodala, “da je zelo pomembna podpora lokalnih skupnosti in medsebojno sodelovanje.” Kot pravi – “vidi se, da iz tega okolja prihajajo aktivni mladi!” Tudi Elizabeta Lakosil iz Movita je opozorila in spomnila na “velike in dobre zgodne mladinskih centrov iz tega dela Slovenije.”

Primeri dobrih praks

Mladinski center Trbovlje

Znotraj MC Trbovlje deluje in sodeluje kar 30 interesnih skupin. V aktivnosti je tako vpetih 1800 mladih. Na kratko so predstavili mednarodne projekte in EVS, ki ga vodijo že dolgo časa. Na področju izvajanja le tega sodelujejo s številnimi lokalnimi organizacijami. Mladi na njihovo pobudo organizirajo 250 aktivnosti, v okviru MCT pa deluje tudi multimedijski center. Izpostavili so projekt Mladinski parlament – 50 mladih razpravlja o aktualnih temah lokalnega okolja, pa tudi Mlado Olimpijado, ki je ena najbolj obiskanih aktivnosti.

Mladinski center Litija – Dragon dreaming metoda

Aljaž Zupan je predstavil bistvometode Dragon dreaming. Je igriva, navdihujoča, spodbudna in koristna metoda za podporo posameznikom in skupinam, ki si želijo uresničiti svoje sanje. Ponuja različnim ljudem različne teoretske razlage, orodja, namige in tehnike, ki jih lahko s pridom uporabijo, da izboljšajo učinkovitost pri svojem delu. V tej metodi gre za metode mladinskega dela – sanjamo, planiramo, izvajamo in praznujemo. Bistvo je sanjsko stanje na začetku in koncu projekta. Ob praznovanju se pa naredi evalvacija. Skupaj s prostovoljci je bil po teh metodah izpeljan tudi projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

Blanka Šmid iz Občine Zagorje ob Savi, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo je na kratko povedala, da je njihov mladinski center eden izmed najmlajših mladinskih centrov pri nas in je ravnokar praznoval tudi 5 let svojega delovanja. V občini aktivno delajo na izdelavi konkretne strategije za mlade, hkrati pa je bil pripravljen in oddan tudi predlog Odloka o mladini v občini Zagorje ob Savi. Prijavili pa so se tudi na razpis Mladim prijazna občina.

MC ZOC – projekt Healthy’n’wealthy

Urška Pavlovič je predstavila projekt in povedala, da so bili mladi vključeni že takoj na začetku, v fazi pisanja projekta. Gre za promocijo zdravega načina življenja mladih. To je bil njihov prvi večji projekt in s tem kot pravi, so se povezali tudi kot ekipa. Načrtovali in izvedli so 3 javne dogodke skupaj z udeleženci. Imajo svojo FB skupino, kjer objavljajo foto gradivo zdravih zajtrkov, imeli so jogo v parku, itd. V času projekta so v Zagorju tako gostili 25 mladih s Škotske, Poljske, Cipra, Hrvaške in iz Slovenije. Ob zaključku so udeleženci pripravili tudi kratek video in “H’N’W zine“- brošuro s kreativnimi prispevki, skozi katere so udeleženci izrazili svoje misli o zdravem načinu življenja.

“Mladinska politika je zaveza in odgovornost, da mladim zagotovimo podporno okolje za njihov razvoj!”

MC Hrastnik

Direktor MC Hrastnik Jani Medvešek je predstavil lokalni časopis – hrastov list. To je časopis, ki ga v celoti ustvarjajo mladi. Gre za majhne, lokalne novice, pri delu pa vsak dobi svojo priložnost. Pobuda za časopis je prišla s strani mladih, ki ga dejansko v sodelovanju z vsemi generacijami tudi aktivno ustvarjajo. S tem se dviga tudi informiranost mladih in participacija na različnih področjih. Projekt je botroval tudi k organizaciji številnih delavnic; od fotografije do pisanja. In tako so tudi v Hrastniku dosegli, da so mladi lahko pričeli aktivno sodelovati in hkrati je tudi lokalna skupnost dobila svoj medij, mladi pa ogromno izkušenj z različnih področji, ki jih časopis pokriva.

Spregovoril je tudi župan občine Hrastnik Miran Jerič. Povedal je, da se zavedajo pomembnosti vključitve mladih v izdelavo strategij in tega se držijo, saj kot pravi je “mladinska politike zaveza in odgovornost.” Poudaril je prepotrebno resorsko povezovanje in kompleksnosti področja mladih v Sloveniji. Tudi danes pa je o pomembnostifinanciranja mladinskih organizacij in projektov za mlade spregovorila Elizabeta Lakosil iz zavoda Movit in tako predstavila možnosti sofinanciranja Erasmus +, ki marsikateri organizaciji omogoča delovanje in lažjo organizacijo dela. Organizacije in mladi med drugim tako pridobivajo kompetence in izkušnje za boljo zaposljivost, predvsem pa se mladi lažje integrirajo v družbo in postajajo kritični državljani. Izpostavila je tudi profesionalizacijo mladinskega dela.

pobuda.si

Tudi tokrat so se regijskega dogodka udeležili mladi, ki se zavedajo pomena mladih, njihove energije, idej in poguma. Ker so prepričani, da je družba, v kateri soodločajo mladi, boljša. Ker verjamejo v mlade ljudi. Tako je tudi nastala pobuda.si. O čem se gre? Zaradi nizke participacije mladih in njihove nezainteresiranosti za politično participacijo ter zaradi svojega poslanstva angažirati mlade in prepričanja, da je družba, v kateri mladi participirajo, boljša, je Mladinski svet Slovenije pripravil projekt z naslovom POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO. Ključni rezultat projekta je mladim prijazen, interaktiven spletni portal, ki promovira participacijo mladih in hkrati omogoča posredovanje pobud mladih za izboljšanje njihovega okolja in položaja. Portal je namenjen tudi izpostavljanju mladinskih tem in spremljanju priprave in izvajanja ukrepov za mlade.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa