8. regijski dogodek – Obalno-kraška regija

V petek, 07.10.2016, se je v Centru mladih Koper odvil 8. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je bila torej na vrsti Obalno-kraška.

Z vzpostavljanjem dialoga in plodnega partnerstva vseh relevantnih deležnikov, Urad RS za mladino v sodelovanju z MSS, Mrežo MaMa in Inštitutom za mladinsko politiko, ki izdaja tudi certifikat Mladim prijazna občina tako konkretizira in naslavlja delo na lokalnih ravneh.

Pogovor je vodil in usmerjal predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl.

Poleg Zorka Škvora iz Urad RS za mladino pa v njem sodelujejo tudi direktorica Mladinske mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, Rozana Mužica iz Inštituta za mladinsko politiko in Petra Miklaužič, MSS.

Za omizjem, kot gostje sodelujejo tudi: Mojca Vojska iz Centra mladih Koper, Timotej Pirjevec iz MO Koper, Bojan Mevlja iz Središča Rotunda, Urška Milač iz MC podlaga, Petra Arko iz Občine Sežana, Jaka Uršič iz KMV, Manca Kozlovič iz Mladinskega združenja Brez izgovora ter Vasja Valenčič iz Občine Hrpelje-Kozina.

Zorko Škvor iz Urad RS za mladino je vse zbrane nagovoril in izpostavil pomen lokalnega sodelovanja in povezovanja. Kot pravi, so že lanski regijski dogodki nakazali pravo smer in letošnji to po njegovem potrjujejo. Zorko Škvor je povedal, da se po eni strani promovira avtonomnost mladih; recimo na področjih kulture in zabave, a da smo sedaj prešli tudi na bolj resne teme – zaposlovanje itd. “Urad RS za mladino dela na tem, da bi bil sektor bolj močen na teh področjih, tudi z razpisi,” je poudaril in dodal, da se glede poklicnega profiliranja mladinskega delavca ter vrednotenja tega poklica, na ministrstvu za javno upravo zadeve spreminjajo na bolje.

mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa je izpostavila, da izjemno dobro sodelujejo z MC Podlaga, pa tudi lokalnim organizatorjem regijskega dogodka, Centrom mladih Koper, je pa njihov članica prisotna tudi v Piranu – Športni in mladinski center Piran. Mreža MaMa. kot pravi njena direktorica, “spodbuja povezovanje in nove strukture sodelovanja in veseli smo, da lahko to delimo z mladimi tudi tu.” Rozana Mužica iz Inštituta za mladinsko politiko je povedala, da gre pri certifikati v bistvu za razvijanje modela za življenje mladih; od prostega časa, stanovanjske politike, do participatornih dejavnosti. Dodala je, da je v tej regiji, edino Občina Sežana osvojila certifikat Mladim prijazna občina.

Bojan Mevlja iz Središča Rotunda je odprl debato o tem kako mladim dati kompetence, da bodo čimprej dobili zaposlitev. Sami delujejo v sklopu socialnega podjetništva, pobude na občini, pa da gredo v pravo smer, pravi. “Mlade je potrebno spodbujati, da svojo regijo potisnejo naprej in jim je za to potrebno dati priložnosti, saj se za vsako idejo najde rešitev,” je še dodal.

Vasja Valenčič iz Občine Hrpelje-Kozina je povedal, da je pri njih največja težava v tem, da mlade izgubijo v prehodu med OŠ in SŠ in da predvsem pogrešajo pobude s terena, četudi že sami organizirajo dogodke za mlade in “zadeve se optimistično premikajo naprej,” poudarja. Predstavniki MO Koper želijo, da pridejo pobude od spodaj navzgor – “želimo si pripraviti mladino na realno življenje,” pravijo, da da so pričakovanja s strani mladih velika. Mladi si želijo osamosvajanja, pa vendar jim moramo pomagati, poudarjaja, saj situacijo poznajo. Rezultati po opravljeni raziskavi namreč kažejo, da mladi najbolj potrebujejo službe in stanovanja, kar je povsem realno.

Mojca Vojska iz Centra mladih Koper je poudarila, da največji obisk beležijo s strani srednješolske mladine, saj, da si mladi želijo, da se tudi izven formalnega izobraževanja ponuja čim več raznovrstnih vsebin. Jaka Uršič pred. KMV Občine Sežana, je izpostavila, da so največji problem stanovanja, saj da se potrebe mladih spreminjajo, mi pa se na to ne odzivamo. Zadali so si izziv izvedeti realne potrebe mladih.

Urška Milač iz MC Podlaga, Sežana, podpira samostojnost zavoda, ker mladi potrebujejo avtonomnost. Poudarila je, da se trudijo dvigniti pomen mladinskega dela v občini in predlagala, da mora biti vrednost mladinskega dela bolj upoštevana.

Manca Kozlovič iz Mladinskega združenja Brez izgovora je povedala, da pogrešajo povezovanje in sodelovanje vseh organizacij.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa