Agenda 2030: virtualni posvet z mladimi

Mladinski svet Slovenije in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v četrtek, 16.4.2020 organizirala virtualni posvet o trajnostnem razvoju z mladimi – Agenda 2030, katerega se je udeležila tudi ekipa Mreže MaMa.

Posveta se je udeležilo približno 30 mladih, ki so si želeli razpravljanja o ključnih izzivih, priložnostih in primerih dobrih praks trajnostnega razvoja v Slovenij ter z idejami za izboljšanje posameznih ciljev prispevati h ključnim korakom za naprej. Priporočila mladih bodo vključena v nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja (VNR), prav tako pa bodo posredovana pristojnim resornim ministrstvom. Posvet sta vodili predsednica Mladinskega sveta Slovenije, Anja Fortuna ter nacionalna koordinatorka za Agendo 2030, Kaja Primorac.

V uvodu sta predstavili Agendo 2030 in cilje trajnostnega razvoja, ki se dotikajo vseh področij našega vsakdana. Agenda obsega 17 ciljev in sicer: (1) Odprava revščine, (2) Odprava lakote, (3) Zdravje in dobro počutje, (4) Kakovostno izobraževanje, (5) Enakost spolov, (6) Čista voda in sanitarna ureditev, (7) Cenovno dostopna in čista energija, (8) Dostojno delo in gospodarska rast, (9) Industrija, inovacije in infrastruktura, (10) Zmanjšanje neenakosti, (11) Trajnostna mesta in skupnost, (12) Odgovorna poraba in proizvodnja, (13) Podnebni ukrepi, (14) Življenje v vodi, (15) Življenje na kopnem, (16) Mir, pravičnost in močne institucije, (17) Partnerstva za doseganje ciljev.

Prostovoljni nacionalni pregled (VNR) je del neformalne zaveze članic Združenih narodov v sklopu Agende 2030. Tokrat ima dve prioriteti in sicer: demografske spremembe (socialna dimenzija) ter krožno gospodarstvo (okoljska in ekonomska dimenzija). Močan poudarek pa daje človekovim pravicam in načelu »leaving no-one behind«. Vključujoč proces priprave VNR pa je med drugimi tudi virtualni posvet z mladimi, ki omogoča, da mladi podajo kritično evalvacijo implementacije Agende 2030 po posameznih sklopih ciljev trajnostnega razvoja.

»Kar nas zelo veseli je tudi to, da se je pomena Agende 2030 začela dobro zavedati tudi Evropska komisija v svojem novem sklicu. Cilje trajnostnega razvoja skušajo umestiti v samo finančno arhitekturo EU tako, da bo kmalu Agenda 2030 financirana tudi  iz evropskih skladov« je spodbujajoče obrazložila Kaja Primorac.

Predstavljeni so bili tudi rezultati ankete, ki so jo predhodno izpolnili udeleženci posveta. Pokazali so, da se mladi v celoti strinjajo, da je trajnostni razvoj za Slovenijo izredno pomemben in da si država za le-tega ne prizadeva dovolj oziroma je še prostor za izboljšave. Med najbolj prioritetno naslavljanje področja za trajnostni razvoj so mladi izbrali trajnostno kmetijstvo, dostojno delo in gospodarsko rast ter trajnostno mobilnost.

Po uvodni predstavitvi je sledilo delo po skupinah, kjer so mladi lahko iskali izzive, izpostavili primere dobrih praks ter sooblikovali priporočila. Vsaka skupina je vsebinsko razpravljala po treh sklopih in sicer socialna, ekonomska in gospodarska razsežnost. Razvijale so se konstruktivne debate med mladimi in dobre ideje za idealno trajnostno prihodnost.  Zaključno dejanje posveta je bila predstavitev vsake skupine in njihovih konkretnih priporočil vsem udeležencem in moderatorjem dogodka, ki bodo kasneje posredovana tudi pristojnim institucijam. Priporočila mladih si lahko preberete TUKAJ.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa