Aktivno državljanstvo in neformalno izobraževanje

Mladinska mreža MaMa je med 18. in 29. januarjem pripravila v partnerskem projektu z organizacijami Demo Finland, Asmita Nepal in Odhikar Bangladeš, izobraževanje in nepozabno izkušnjo za 20 mladinskih delavcev oziroma mladih, kateri so iskali pomen in rešitve aktivne participacije mladih, izmenjevali izkušnje in primere dobrih praks v njihovih skupnostih in načine prenašanja znanja dalje. Tema usposabljanja je bila aktivna participacija in neformalno izobraževanje kot del mladinskega dela in je bilo izvedeno v okviru mednarodnega projekta »Youth creating solutions for meaningful participation« in programa Evropske komisije Erasmus+.

Udeleženci 12 dnevnega mednarodnega projekta so bili aktivni mladi in mladinski delavci iz štirih držav, Finske, Nepala, Bangladeša in Slovenije in tako so bile skupne razprave, delo in izmenjava izkušenj ter znanj še posebaj pestre.

Usposabljanje za mentorje in trenerje

Prvi del izobraževanja je potekal v Marenberškem mladinskem hotelu in mladinskem centru v Radljah ob Dravi, kjer so se udeleženci kalili in se usposabljali za mentorje in trenerje na področju aktivne participacije. Strukture mladinskega dela v različnih državah, razlike med razumevanjem mladinskega dela, uvrščanja mladih, način priznavanja, problematike, kulturne razlike in aktivno participacijo v različnih državah so spoznavali na neformalni način, s sodelovanjem in učenjem drug od drugega. Deljenje dobrih praks aktivne participacije mladih v družbi, strukturiranega dialoga in pomembnost neformalnega izobraževanje je postajalo vse bolj zanimivo, pestro, podkrepljeno z različnimi metodologijami, ki so prinašale široko razmišljanje, pogled na situacije iz drugega zornega kota, povezovanje, nadgrajevanje in učenje med udeleženci različnih kultur, organizacij, znanj in izkušenj.

Aktivna participacija in mladi

V drugem delu izobraževanja so se udeleženci preselili v Hišo Mladih v Ajdovščini, kjer so se s pridobljenim znanjem soočili s posebno nalogo, pripraviti 2-dnevno strokovno usposabljanje za 20 slovenskih mladinskih delavcev na temo aktivne participacije mladih in prenosa dobrih praks iz Nepala, Bangladeša, Finske in Slovenije.

Intenzivno planiranje programa, načina izvedbe, kreiranje skupin v mednarodem timu, zadolžitve, dolžnosti, vklučevanje različnih metodologij, tehnik in zanimivih načinov izvedbe usposabljanja, ki bi prinesle kar najbolj prodorni način izvedbe je postalo pravo mednarodno kreativno zbirališče idej in dela. Novonastali trenerji so se preizkusili v samem procesu sodelovanja v mednarodnem timu, spoznavali kaj so potrebe posameznega udeleženca in kaj skupine, kakšna in v kolikšni meri je potrebno posvečati pozornost določeni tematiki, človeškim odzivom, čustvom, željam.. Jok žalosti in razočaranja, smeh sreče in veselja, neprespane noči, navduševanje in presenečanja, vse zapakirano v novi izkušnji in učnem procesu.

Delo v mednarodni skupini, z različnimi pogledi, znanji a skupnim ciljem, je bila najdragocenejša izkušnja za mnoge udeležence programa.

Slovenski udeleženci 2-dnevnega programa so bili izjemno zadovoljni in navdušeni nad samim potekom in izvedbo usposabljanja, predvsem pa so odnesli dobro merico zagona za še večjo aktivnost in deljenje le tega med svojo skupnostjo in organizacijami, kar je bil tudi eden izmed ciljev programa.

In kaj so povedali drugi?

Boštjan Kosaber iz Mladinskega centra Dravinjske doline je zapisal: “Udeležba tega treninga za trenerje je bila ena izmed najboljših izkušenj, saj sem poleg vsega pridobljenega znanja in organizacijskih kompetenc z vodenjem podobnih projektov v sklopu mladinskega dela, pridobil nova poznanstva in prijateljstva. Poleg tega sem pridobil tudi nekaj kulturne širine, saj sem v času treninga in skupinskega dela spoznal kulturne navade in vrednote, ki so tako značilne za ljudi iz Bangladeša, Nepala in Finske. Vso pridobljeno znanje in kompetence pa bom sedaj poskušal vplesti v svoje delo mladinskega delavca in širiti znanja na mlajše generacije.˝

Vita Preskar iz Mladinskega centra Brežice: “Udeležba na treningu za trenerje je bila neprecenljiva izkušnja dela v mednarodni skupini, ki si je bila kulturno tako različna. Delo v mešanih skupinah nam je omogočilo, da smo spoznali načine delovanja posameznih organizacij in tako pridobili informacije, katere lahko nato prenesemo tudi na svoje delo. Spoznala sem, da so mladi v drugih državah veliko bolj aktivni v sodelovanju z različnimi organizacijami in centri ter njihovimi programskimi vsebinami kot v Sloveniji. To spoznanje mi daje nadaljnjo motivacijo za moje delo in željo, da tudi mladi iz naše okolice pridejo z našo pomočjo do spoznanja kako velik pomen ima neformalno izobraževanje za njihovo življenje. Pestrost novo pridobljenih znanj, tako praktičnih kot teoretičnih, mi bo koristilo pri mojem nadaljnjem delu z mladimi na področju neformalnega izobraževanja.”

Organizaciji mladinske mreže MaMa smo neizmerno hvaležni za neprecenljivo izkušnjo, ki smo jo bili deležni.

Besedilo pripravila: Nina Žvegelj, udeleženka programa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa