Aktivno evropsko državljanstvo (ESE)

Mreža MaMa je z avgustom 2019 pričela z izvajanjem enoletnega projekta Evropske solidarnostne enote (Pripravništva in zaposlitve) z naslovom Aktivno evropsko državljanstvo.

Projekt skozi svoje aktivnosti spodbuja in krepi ter daje zagon solidarnosti. Dejstvo je, da živimo v spreminjajoči se družbi, ki mlade sili v vse večji individualizem. Solidarnost je vrednota, ki je zgradila skupno Evropo, zato je potrebno, da mladim obudimo zavest o pomenu solidarnosti ter sobivanju v Evropi, ki postaja iz dneva v dan bolj raznolika. Zavedamo se, da le aktivni državljani lahko sooblikujejo prihodnost družbe, temelječe na solidarnosti. Skozi projekt želimo zato nasloviti družbena vprašanja, ki zadevajo aktivno državljanstvo na različnih nivojih. Najpomembneje pa je to, da želimo mladim približati evropske vrednote in solidarnost, kar bo prispevalo k razvoju evropske družbe in zavesti.

Skozi aktivnosti projekta bomo odgovarjali na potrebe družbe in EU ter tako pričeli pri sebi, na ravni organizacije, kjer bomo notranje akte organizacije nadgradili s solidarnostjo kot vrednoto. Prakso umeščanja momenta solidarnosti v temeljne akte organizacije bomo prenesli tudi na mladinske centre, članice Mreže MaMa.

V nadaljevanju projekta bomo pripravili načrt za promocijo solidarnosti kot vrednote, ki bo temeljil na ozaveščanju. Ključni moment projekta bo vzpostavitev modela medvrstniškega informiranja in učenja, v okviru katerega bodo mladi organizirali različne ozaveščevalne dogodke v lokalnih skupnostih na temo povezanosti EU aktivnega državljanstva in solidarnosti. Mladi bodo tako izvajali aktivnosti po metodah mladinskega dela in pri tem pridobivali izkušnje in kompetence (organizacijske, komunikacijske, državljanske), poudarek pa bo tudi na medsebojnem povezovanju preko medvstniškega informiranja.

Za še večjo učinkovitost izvedbe in večji doseg vrednote bomo organizirali dialog z odločevalci v Sloveniji in drugi izbrani EU državi, pri čemer bomo pripravili načrt ukrepov in predlogov, kako mladi razumejo solidarnost danes in kaj je potrebno še narediti, da bomo solidarnosti dali pravi zagon in jo tudi razumeli. Na dogodku bodo mladi odločevalcem predstavili, kako razumejo solidarnost in kakšno EU si želijo v prihodnje.

Vse tri pristope (uvajanje vrednot v menedžment, medvrstniško informiranje in dialog) bomo implementirali v drugo državo (Nemčijo) in tako dali projektu mednarodno razsežnost.

Ključni cilji projekta so:

  • Mladim približati aktivno državljanstvo na evropski ravni in jim skozi konkretne izkušnje prikazati njihove možnosti po sooblikovanje skupne evropske identitete, ki temelji na solidarnosti
  • mladim omogočiti, da pridobijo uporabne izkušnje, spretnosti in kompetence, ki so pomembne na poti do samostojnosti in pri gradnji njihove karierne poti ter poklicni razvoj,
  • mladim pomagati pri pridobivanju konkretnih izkušenj in jim pri tem pomagati, da bodo v prihodnje bolj zaposljivi, ob tem pa jim vliti zavest o solidarnosti do sebe in do drugih v evropski družbi,
  • mlade opolnomočiti na njihovi življenjski poti in jih pri tem spodbuditi, da razmišljajo tudi sočloveku in sodržavljanih evropske unije, izpostaviti pomen aktivnega državljanstva na evropski ravni,
  • okrepiti informiranje o pomenu aktivnega državljanstva za bolj trdno in skupnostno Evropo,
  • pripraviti celostno kampanjo za promocijo pomena programa Evropske solidarnostne enote, ki temelji na ozaveščanju mladih evropskih državljanov o pomenu solidarnosti kot vrednote, ki je zgradila EU,
  • organizacija ozaveščevalnih dogodkov na temo solidarnosti in aktivnega državljanstva v Sloveniji in vsaj v eno drugo evropsko državo implementirati naše aktivnosti,
  • oblikovati model usposabljanj temelječ na medvrstniškem informiranju za krepitev solidarnostne enote.

DOKUMENT O SOLIDARNOSTI

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa