Aktualne novosti v zvezi z NPK Mladinski delavec/delavka

Potem, ko je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2. junija 2017, dokončno potrdil Katalog strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Mladinski delavec/delavka, se nadaljujejo postopki za pridobitev omenjene kvalifikacije. Na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in v Slovenskem ogrodju kvalifakacij je sedaj tudi uradno objavljen Katalog strokovnih znanj in spretnosti za NPK Mladinski delavec.

Prav tako je objavljen javni razpis za člane komisije. Vse podrobne informacije za pridobitev licence za člana komisije, najdete v razpisu, vlogo za pridobitev licence pa je potrebno  v skladu z navodili oddati čimprej, saj bo usposabljanje izvedeno že jeseni.

Objavljen je tudi javni poziv za izvajalce, vendar se nanj lahko prijavljajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje. Za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere v medpodjetniških izobraževalnih centrih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in zbornicah, ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center največ pet izvajalcev na podlagi javnega razpisa. Tako bo po enem mesecu možnost, da se prijavijo tudi ostale organizacije, če ne bo prijav s strani zgoraj navedenih institucij.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo bo mogoče dobiti šele po imenovanju komisije za preverjanje NPK mladinski delavec/delavka in določitvi izvajalcev.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa