AMBASADOR ZNANJA™ 2014

Mreža MaMa v sodelovanju z Mrežo MINVOS – Mreža nevladnih izobraževalnih organizacij objavlja javni natečaj, na katerem bomo na podlagi prijav izbrali nevladne organizacije, ki so imele na področju izobraževanja v letu 2014 poseben doprinos k razvoju kvalitete neformalnega izobraževanja.

Prijavljene nevladne organizacije se bodo potegovale za naslov Ambasador znanja.

Z namenom promocije izobraževanja v nevladnih organizacijah bomo na podlagi prijav izbirali organizacije in projekte, ki so bili izpeljani po standardu MIQ.

Prijavnica je za vse prijavitelje enotna in je dodana kot priloga temu natečaju, do nje pa dostopate elektronsko na povezavi>>

1. POGOJI ZA SODELOVANJE:

ORGANIZACIJA, KI BO PREJELA NAZIV AMBASADOR ZNANJA 2014

Predlagatelj je lahko posameznica/posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, lokalna skupnost ali druga zasebna ali javna institucija. Predlagatelj mora imeti utemeljeno povezavo s predlagano organizacijo in poznati vsaj del njegovega izobraževalnega sistema. Predlagatelj je lahko posameznica / posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga zasebna ali javna institucija.

Prijavi se lahko izključno nevladna organizacija, ki se ukvarja z različnimi oblikami izobraževanj. Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdi s podpisom prijavnice.

Predlagatelj/prijavitelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico, ki jo lahko najdete na www.minvos.si. Obvezna priloga prijavnici je kratek povzetek delovanja organizacije (maksimalno 500 znakov). Prijavnici lahko priložite dokazila o opravljanju izobraževanj z opisom le tega (maksimalno 500 znakov); to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih idr. dokazila o izvedenem izobraževanju prijavljenega.

NAJBOLJŠI PROJEKT, KI JE BIL IZPELJAN PO STANDARDU KAKOVOSTI MiQ

Za projekt, ki je bil izpeljan po standardu kakovosti MIQ se lahko prijavi projekt, ki se izvaja v skladu s
standardom kakovosti MIQ.

Predlagatelj je lahko posameznica/posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, lokalna skupnost ali druga zasebna ali javna institucija. Predlagatelj mora imeti utemeljeno povezavo s predlaganim projektom in poznati vsaj del izobraževalnega projekta. Predlagatelj je lahko posameznica / posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga zasebna ali javna institucija.

Prijavi se lahko izključno projekt, ki je bil izpeljan v nevladni organizaciji. Kreatorji prijavljenega projekta s standardom kakovosti MIQ morajo biti s prijavo seznanjeni in se morajo z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdijo s podpisom prijavnice.

Predlagatelj/prijavitelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico, ki jo lahko najdete na www.minvos.si. Obvezna priloga prijavnici je kratek povzetek projekta (maksimalno 500 znakov). Prijavnici lahko priložite dokazila o opravljanju projekta z opisom le tega (maksimalno 500 znakov); to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih idr. dokazila o izvedenem izobraževanju s standardom kakovosti MIQ.

2. IZBIRA NAJBOLJŠIH:
O izbiri Ambasadorja znanja 2014, tako organizacije kot projekta, ki je bil izveden po standardu kakovosti MIQ bo na podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnic / predstavnikov institucij, povezanih z izobraževanjem v nevladnem sektorju. Predstavniki /predstavnice institucij bodo neodvisni kandidati, oz. se njihove organizacije ne bodo prijavile na natečaj. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili predvsem dosežki organizacij – rezultati njihovega dela na področju izobraževanja; njihove odgovornosti, trajanje izobraževanja, samostojnost izobraževancev, vpliv izobraževalnega projekta na širjenje izobraževanj v NVO, na organizacijo idr. okolja, v katerih je delo potekalo. Prav tako velja za projekt, izbran bo tisti projekt, ki je bil izpeljan in nagrajen s standardom kakovosti MIQ in je bil najbolj kakovostno izpeljan in ustvarjal dodano vrednost v prostoru neformalnega izobraževanja. Odločitev komisije je dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico, da ne podeli naziva, če bo presodila, da je število ali kvaliteta prijav prenizka.

3. ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Prijavnice naj bodo zaradi berljivosti izpolnjene v elektronski obliki, če je mogoče, ni pa to pogoj za upoštevanje prijave. Prijavnice skupaj z morebitnimi prilogami pošljite priporočeno po pošti na EIC Univerzum Minerva Maribor, Prušnikova ulica 46, p.p. 614, SI – 2001 Maribor, najkasneje do 11. aprila 2015; velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti “Ambasador znanja 2014”.

Prijave lahko pošljete tudi po e-pošti na info@minvos.si; prijava je veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo. Zaželeno je, da prijavnice (ne pa nujno tudi priloge) v vsakem primeru pošljete po e-pošti.

4. ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA: Zaključna prireditev natečaja, na katero bomo povabili vse prijavljene organizacije in nosilce izobraževalnih projektov, bo potekala 22.05.2015.

Promocija izobraževanja v nevladnih organizacijah je ključni namen natečaja ter Mreže MINVOS. Z njim lahko pohvalimo in vzpodbudimo izobraževanje v vaši organizaciji. Vsi prijavljeni boste vabljeni na zaključno prireditev natečaja, kjer boste tudi prejeli pohvalo kot skromen znak priznanja in spoštovanja vrednosti vašega dela.

Več informacij lahko dobite na www.minvos.si, po e-pošti minvos@umi.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa