Analiza globalne raziskave o mladih in COVID-19

Ob svetovnem dnevu mladih, ki smo ga obeleževali 12. avgusta, sta Mednarodna organizacija dela (ILO) in Urad visoke komisarke OZN za človekove pravice (UVKČP) v sodelovanju s partnerji izdala poročilo z naslovom Mladi in COVID-19: vpliv na službe, izobraževanje, pravice in duševno počutje (Youth and COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being).

Gre za analizo zaključkov globalne raziskave o mladih in COVID-19, ki je potekala aprila in maja 2020 in je prejela prek 12.000 odzivov mladih iz 112 držav. Študija se posveča položaju mladih med 18 in 29 letom na področjih izobraževanja, dela, mentalnega zdravja, pravic in družbenega aktivizma. Študija se posveča tudi inovativnim načinom odziva mladih na krizo. Celotna študija je na voljo na tej povezavi, nekaj izsledkov pa navajamo tudi v nadaljevanju:

  • izobraževanje: 73% mladih se je v času pandemije soočilo z zaprtjem šol, 13% jih je ostalo brez dostopa do izobraževanja ali usposabljanja (digitalni razkorak). Kar 65% mladih je poročalo, da so se od začetka pandemije naučili manj kot prej
  • delo: 17% mladih, predvsem v starosti od 18 do 24, ki so imeli zaposlitev pred pandemijo, je skoraj popolnoma nehalo delati. 42% mladih je poročalo o zmanjšanju zaslužka
  • duševno počutje: 17% mladih verjetno pesti anksioznost ali depresija
  • človekove pravice: beležijo se visoki deleži omejevanja pravic: 33% mladih je zaznalo vpliv na udeležbo v javnih zadevah, 27% težave pri svobodi veroizpovedi ali prepričanja, 24% jih je menilo, da so netočnosti glede pandemije zadevale njihovo pravico do dostopa do informacij, 21% pa jih je imelo težave pri pravici do bivališča predvsem zaradi ekonomskih vidikov.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa