Be a hero

Mreža MaMa se je oktobra 2019 kot partnerska organizacija vključila v mednarodni projekt strateškega partnerstva Be a hero Zavoda VOZIM, ki je sofinanciran s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji. Skupaj s partnerji iz Portugalske (Prevenção Rodoviária Portuguesa in Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas – AENIE) in Belgije (Responsible Young Drivers Vlaanderen in TOP-25 EUROPE) bomo skozi različne projektne aktivnosti aktivirali mladinske delavce ter jim ponudili znanja in orodja za izvajanje aktivnosti s področja prometne varnosti v njihovem lokalnem okolju.

Zakaj projekt Be a hero?

Prometna varnost je pereč problem na globali ravni. Prometne nesreče so med mladimi v svetu še vedno številka ena za smrtnost, povprečna starost osebe, ki se huje poškoduje v prometni nesreči pa je 22 let. Kljub temu je tema prometne varnosti v mladinskem sektorju slabo zastopana, mladinski delavci pa so za izvajanje preventivnih aktivnosti na področju prometa slabo usposobljeni. Vzrok tiči v dejstvu, da je za pokrivanje tematike na eni strani potrebno poznavanje področja prometne varnosti, na drugi strani pa je potrebno posedovanje ustreznih kompetenc, kako to znanje prenesti oz. tematiko približati mladim.

Bistvo projekta Be a Hero je torej opolnomočenje mladinskega sektorja in krepitev kakovostnega dela mladinskih delavcev skozi nadgradnjo kompetenc in usvajanje strokovnega znanja s področja prometne varnosti. Strukturirano vzpostavljanje ustreznih metodologij, krepitev znanja in aplikativnost obojega, tudi na področju socialnega vključevanja oseb z manj priložnostmi (žrtev prometnih nesreč) v mladinsko delo, je namreč nujno potrebno za naslavljanje perečega problema prometne varnosti in samostojno delo mladinskega sektorja na omenjenem področju v prihodnosti.

Ključna cilja projekta sta:

(1)  Opolnomočenje mladinskih organizacij in mladinskih delavcev za izvajanje učinkovitih aktivnosti za zmanjšanje števila voženj pod vplivom alkohola in rabe alkohola med mladimi.

(2)  Ozaveščanje o škodljivih posledicah rabe alkohola in o prometni varnosti ter aktivacija z namenom spremembe vedenja.

Projektni partnerji bomo s skupnimi močmi razvili ustrezno metodologijo, namenjeno mladinskemu sektorju, ter tako kreirali konkretne usmeritve in pristope, ki bodo posebej prilagojeni za delo z mladimi na področju prometne varnosti. S prenosom strokovnega znanja, znanja s področja dela z mladimi in dokazano učinkovitega projektnega koncepta iniciative Heroji furajo v pižamah, bomo krepili kakovost mladinskega dela projektnih partnerjev, hkrati pa si bomo partnerji med seboj izmenjali dobre prakse, načine dela in koristne informacije.

Definirali bomo tudi kriterije za učinkovito delovanje organizacij iz mladinskega sektorja na področju ozaveščanja o prometni varnosti in promocije zdravega načina življenja med mladimi ter razvili konkretne in inovativne rešitve na ravni programskega delovanja. Mladinskemu sektorju bomo ponudili tudi smernice za kakovostno in učinkovito izvedbo strukturiranega dialoga z lokalnimi odločevalci z namenom uvajanja in zagotavljanja trajnih sprememb na področju prometne varnosti med mladimi v lokalnem okolju.

Z izvedbo projektnih aktivnosti bomo poskrbeli za kakovosten in temeljit prenos znanja, z izdelano metodologijo in smernicami za implementacijo programa v posameznih državah (na nacionalni in lokalni ravni) pa bomo poskrbeli za razširjanje znanja med druge organizacije in tako poskrbeli za trajnost projekta in za dvigovanje kakovosti mladinskega dela tudi širše.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa