BOOST YOUR INTERNATIONALITY – Job shadowing na Finskem

V okviru projekta Boost your internationality se je t.i. »job shadowinga« udeležila tudi Sara Berglez Zajec iz Marenberškega mladinskega centra. Njen obisk je potekal med 11. in 16. oktobrom 2015, obiskala pa je Finsko. Tematski ovir je obsegal spoznavanje delovnih procesov v mladinskem centru z nastanitvenimi kapacitetami in zunanjo infrastrukturo (Oivanki), spoznavanje metod dela na mednarodnem projektu – Rock-No bariers! In ogled dnevnega mladinskega centra v Kuusamu in seznanitev z vidnimi projekti. Sama je opisala svojo izkušnjo in znanja ter nove kompetence, ki i jih je ta obisk prinesel.

Na projektu sva sodelovale skupaj z Estonsko kolegico Marion. Najin prihod v Kuusamo je sovpadal s pričetkom mednarodnega projekta Rock-No bariers! Mednarodni projekt je vključeval čezmejno sodelovanje med Finsko in Kreolsko republiko. Sodelovali so štirje Finski mladinski centri in dva iz Kreolske republike. Ideja projekta je prikaz, da glasba lahko združuje in presega kulturne in teritorialne meje. Mladi so v petih dneh pripravil, skozi različne tematske delavnice in pridobi vanje novih kompetenc, plesno glasbeni koncert, ki ga je obiskalo 300 dijakov, zainteresiranih mladih in drugih občanov. Mladi so v tednu dni spletli močna poznanstva, postavili tesno pripadnost skupini in oblikovali ter izvedli odličen glasbeno plesni koncert. Projekt se bo z drugo fazo nadaljeval meseca aprila, ko bodo v podobni sestavi izvedli še bolj dodelan nadaljevalni glasbeni dogodek. Poleg sledenja procesa mladinskega dela sva imeli možnost tudi spoznavati sistem delovanja mladinskega centra Oivanki in njihovih tržnih programov ter infrastrukture. Ogledali sva si tudi bližnji dnevni mladinski center v Kuusamu in se seznanili z njihovimi najuspešnejšimi programi in projekti.

S to izkušnjo sem si pridobila tudi nove kompetence in ideje: seznanila sem se s primeri dobrih praks dela z mladimi v Estoniji in na Finskem, spoznala anger management program, dobila sem idejo za razvoj mladinskih aktivnosti na prostem, nove ideje team building aktivnosti, ideje za povezovanja mladinskega dela s programi mladinskega turizma ter odeje za oblikovanje mednarodnih glasbenih programov.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa