Brošura: Strategija mladinskega sektorja 2030

V začetku leta 2020 je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel Strategijo mladinskega sektorja 2030. Pomen strategije je še posebej prišel do izraza med pandemijo koronavirusa, ki je pokazala, da strategija pomembno prispeva k odzivanju na nove izzive participacije mladih, kljub težkim in nepredvidljivim okoliščinam. Tematske prednostne naloge strategije so ravno v tem času bolj pomembne kot kadarkoli prej.

Različni deležniki na področju mladine so zato izpostavili potrebo po diseminaciji in prevodih Strategije mladinskega sektorja 2030. V ta namen je Svet Evrope oblikoval brošuro, ki povzema vizijo, načela, poslanstvo, prednostne naloge in instrumente strategije. Brošura je zdaj na voljo v 36 jezikovnih različicah in zajema skoraj vse uradne jezike držav pogodbenic Evropske kulturne konvencije.

Dostopna je tudi v slovenskem jeziku na tej povezavi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa