Danes zadnji dan za oddajo predloga CGP

Glavni namen projekta Jamstvo na poti so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih sheme Jamstva za mlade, ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Organiziran bo poziv k oblikovanju celostne grafične podobe projekta, hkrati pa bodo mladi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih.

Rok za oddajo ponudbe se konča danes: 19. februar 2016. Za dan oddaje se šteje dan oddaje pošiljke na pošto oziroma dan osebne oddaje ponudbe na sedežu naročnika.

Od kandidatov za oblikovanje CGP pričakujemo, da bo CGP inovativen, drzen, proaktiven in kritičen ter bo pritegnil mlade v projekt. Cilj razpisa je oblikovanje CGP projekta za komunikacijske in promocijske namene ter spodbujanje mladih k udeležbi v projektu, zato naj bo CGP inovativen, kritičen in drzen ter mladim prijazen. S CGP-jem projekta bomo gradili prepoznavnost projekta med mladimi kot tudi splošno javnostjo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa