DD – dostojno delo

                     

Trajanje projekta: 1. 2. 2024 – 30. 9. 2026

Vrednost naložbe: 742.309,90 EUR, od tega znaša finančna podpora Evropske unije 473.964,87 EUR. Naložbo sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada plus. 

Naziv razpisa: Javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« (JR MDPM)

Kratek opis projekta:

Glavna cilja projekta DD – dostojno delo sta izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti ter delavskih in socialnih pravic ter informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi.

Konzorcijski partnerji:

Pričakovani rezultati:

1) Izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti. Namen programa, je opolnomočenje in ozaveščanje mladinskih delavcev z znanji s področja prekarnosti. Mladinski delavci bodo pridobili specifična znanja s področja prekarnosti, da bodo v okviru izvajanja mladinskega dela lahko kvalitetno informirali mlade, krepili znanje in kompetence mladih z navedenega področja, med mladimi znali prepoznavati težave zaradi prekarnih oblik dela ter bodo mladim lahko zagotavljali tudi svetovalno pomoč in podporo pri soočanju s prekarnostjo. V usposabljanje bo vključenih  vključenih 400 mladinskih delavcev iz vse Slovenije, od tega okvirno 53 % v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in 47 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

Glavni vsebinski sklopi usposabljanja so:

  1. Področje delovnega in socialnega prava (delavske in socialne pravice, oblike dela, varnost in zdravje pri delu ipd.) (6 ur).
  2. Področje ekonomsko-socialnih vidikov posledic prekarnega dela (stanje na trgu dela v Sloveniji, revščina, socialna izključenost ipd.) (6ur).
  3. Področje zdravja, s poudarkom na vplivu oziroma posledicah prekarnega dela na zdravje mladih (duševno zdravje mladih vključno z zaznavanjem težav in stisk ipd.) (6 ur).

Dodatne vsebine:

  1. Mednarodno povezovanje (2 uri).
  2. Podjetništvo (2 uri).

2) Evalviranje projektnih aktivnosti na ravni udeležencev (mladinskih delavcev) in na ravni izvajalcev (predavateljev). 

3) Aktivnosti informiranja in komuniciranja za namen obveščanja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti o problematiki prekarnosti med mladimi, ki vsebujejo: 

  1. izvajanje nacionalne kampanje za naslavljanje problematike prekarnosti med mladimi, (aktivnosti informiranja mladih, organizacij v mladinskem sektorju in splošne javnosti);
  2. promocijske aktivnosti projekta za informiranje javnosti o projektu in za vključitev mladinskih delavcev v usposabljanja s področja prekarnosti, ki so lahko del nacionalne kampanje; 
  3. izvedbo zaključne konference s predstavitvijo rezultatov operacije širši zainteresirani javnosti;

4) Spletna stran za potrebe izvajanja operacije (spletna prijava na usposabljanje, obveščanje o terminih in lokacijah usposabljanj, izvajanje nacionalne kampanje, gradiva ipd.) 

Aktivnosti nacionalnega projekta (DD – dostojno delo) so za udeležence brezplačne. 

Za več informacij o projektu lahko kontaktirate na nefiks@nefiks.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa