“Delo je vrednota!”

Včeraj se je v Kariernem središču v Novem mestu odvil 4. regijski posvet, ki ga je v okviru projekta Koalicija mladih, organizirala Mladinska mreža MaMa. Projekt Koalicija mladih je del procesa strukturiranega dialoga in tovrstni dogodki predstavljajo priložnost za srečanje med predstavniki mladinskih centrov iz regije, svetovalci iz kariernih središč in predstavniki Mreže MaMa.

Namen: iz regijskih nivojev zbrati predloge za izboljšanje položaja mladih in oblikovati skupino aktivnih mladih, ki bodo sodelovali na nacionalnem posvetu

“Delo je vrednota!”

Na srečanju so bili prisotni Erika Matko, Tatjana Muhič, Zdenka Kristan, Alenka Stare Draginc in Tanja Medle iz ZRSZ; OS Novo mesto, Rudi Stupić iz MC BIT Črnomelj ter Borut Pelko in Gašper Beg iz LokalPatriota Novo mesto. Proces strukturiranega dialoga in aktivnosti Mreže MaMa v okviru projekta Koalicija mladih sta predstavila vodja projektov Mreže MaMa Laura Krančan in pomočnik vodje projektov, Urban Krevl.

Borut Pelko in Gašper Beg  sta povedala, da v LokalPatriotu redno uporabljajo ukrepe APZ (Javna dela, UDM…); da večinoma vključujejo mlade, pa tudi starejše, ker so ugotovili, da tako mladim približajo delo kot vrednoto. Predstavila sta tudi projekt MDDSZ za samozaposlovanje mladih v katerem nastopajo kot partnerji. Rudi Stupić iz MC BIT Črnomelj je predstavil izvajanje socialnega podjetništva. Gre za primer dobre prakse, saj so stari dijaški dom preoblikovali v turistično izobraževalni dom, kjer izvajajo mednarodne aktivnosti za mlade.

Mladinski centri, ki so bili zastopani na srečanju, izvajajo ukrepe APZ, da mlade pripravijo na trg dela ter, da mladi s tem pridobijo osnovne delovne navade. Želijo si več ciljno usmerjenih zaposlitvenih možnosti za mlade ter, da se ukrepi APZ za mlade podaljšajo na 35 let. Verjamejo, da bi se razpise, ki so namenjeni Javnim zavodom lahko razširili tudi v Zasebne zavode.

Zbrani so izpostavili  problem brezposelnih mladih Romov (39% med vsemi brezposelnimi mladimi).

Predstavnice ZRSZ so povedale, da karierna središča izvajajo kratke modularne delavnice za brezposelne mlade (smernice iz kataloga ter iz potreb okolja). Kot poudarjajo, svoje aktivnosti predstavljajo tudi na šolah, kar se kaže kot dodana vrednost. Predstavile so tudi projekt Po študiju zaposlitev, ki ga izvajajo. Izpostavile pa so težave, ki jih imajo pri pridobivanju mladih pri programih subvencije za samozaposlitev.

 Oblikovani predlogi/ukrepi:

Zaposlovanje v paketu: subvencija za zaposlitev starejše in mlade osebe za isto delovno mesto.

Modul za brezposelne: organizacije se med sabo povežejo in za brezposelne omogočijo brezplačne dogodke oziroma dogodke s popustom.

Občine dofinancirajo vsa javna dela.

Mlade se aktivno vključuje v organizacije – ‘Delo je vrednota!’

 

 

Vir in foto: Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa